Ogólne informacje

 1. stumm

Stopniowanie przymiotnika

 1. stumm
 2. stummer
 3. stummsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der stumme
 2. des stummen
 3. dem stummen
 4. den stummen
female
 1. die stumme
 2. der stumme
 3. der stummen
 4. die stummen
neuter
 1. das stumme
 2. des stumme
 3. dem stummen
 4. das stummen
liczba mnoga
 1. die stummen
 2. der stummen
 3. den stummen
 4. die stummen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein stummer
 2. eines stummen
 3. einem stummem
 4. einen stummen
female
 1. eine stumme
 2. einer stumme
 3. einer stummer
 4. eine stummer
neuter
 1. ein stummes
 2. eines stummes
 3. einem stummem
 4. ein stummen
liczba mnoga
 1. - stumme
 2. - stumme
 3. - stummen
 4. - stummer

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. stummer
 2. stummen
 3. stummen
 4. stummen
female
 1. stumme
 2. stumme
 3. stummen
 4. stummen
neuter
 1. stummes
 2. stummes
 3. stummen
 4. stummen
liczba mnoga
 1. stummen
 2. stummen
 3. stummen
 4. stummen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der stumme
 2. des stummen
 3. dem stummen
 4. den stummen
female
 1. die stumme
 2. der stumme
 3. der stummen
 4. die stummen
neuter
 1. das stumme
 2. des stumme
 3. dem stummen
 4. das stummen
liczba mnoga
 1. die stummen
 2. der stummen
 3. den stummen
 4. die stummen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein stummer
 2. eines stummen
 3. einem stummem
 4. einen stummen
female
 1. eine stumme
 2. einer stumme
 3. einer stummer
 4. eine stummer
neuter
 1. ein stummes
 2. eines stummes
 3. einem stummem
 4. ein stummen
liczba mnoga
 1. keine stumme
 2. keiner stumme
 3. keinen stummen
 4. keine stummer

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. stummer
 2. stummen
 3. stummen
 4. stummen
female
 1. stumme
 2. stumme
 3. stummen
 4. stummen
neuter
 1. stummes
 2. stummes
 3. stummen
 4. stummen
liczba mnoga
 1. stummen
 2. stummen
 3. stummen
 4. stummen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der stummste
 2. des stummsten
 3. dem stummsten
 4. den stummsten
female
 1. die stummste
 2. der stummste
 3. der stummsten
 4. die stummsten
neuter
 1. das stummste
 2. des stummste
 3. dem stummsten
 4. das stummsten
liczba mnoga
 1. die stummsten
 2. der stummsten
 3. den stummsten
 4. die stummsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein stummster
 2. eines stummsten
 3. einem stummstem
 4. einen stummsten
female
 1. eine stummste
 2. einer stummste
 3. einer stummster
 4. eine stummster
neuter
 1. ein stummstes
 2. eines stummstes
 3. einem stummstem
 4. ein stummsten
liczba mnoga
 1. keine stummste
 2. keiner stummste
 3. keinen stummsten
 4. keine stummster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. stummster
 2. stummsten
 3. stummsten
 4. stummsten
female
 1. stummste
 2. stummste
 3. stummsten
 4. stummsten
neuter
 1. stummstes
 2. stummstes
 3. stummsten
 4. stummsten
liczba mnoga
 1. stummsten
 2. stummsten
 3. stummsten
 4. stummsten