Ogólne informacje

 1. unpässlich

Stopniowanie przymiotnika

 1. unpässlich
 2. unpässlicher
 3. unpässlichsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unpässliche
 2. des unpässlichen
 3. dem unpässlichen
 4. den unpässlichen
female
 1. die unpässliche
 2. der unpässliche
 3. der unpässlichen
 4. die unpässlichen
neuter
 1. das unpässliche
 2. des unpässliche
 3. dem unpässlichen
 4. das unpässlichen
liczba mnoga
 1. die unpässlichen
 2. der unpässlichen
 3. den unpässlichen
 4. die unpässlichen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unpässlicher
 2. eines unpässlichen
 3. einem unpässlichem
 4. einen unpässlichen
female
 1. eine unpässliche
 2. einer unpässliche
 3. einer unpässlicher
 4. eine unpässlicher
neuter
 1. ein unpässliches
 2. eines unpässliches
 3. einem unpässlichem
 4. ein unpässlichen
liczba mnoga
 1. - unpässliche
 2. - unpässliche
 3. - unpässlichen
 4. - unpässlicher

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unpässlicher
 2. unpässlichen
 3. unpässlichen
 4. unpässlichen
female
 1. unpässliche
 2. unpässliche
 3. unpässlichen
 4. unpässlichen
neuter
 1. unpässliches
 2. unpässliches
 3. unpässlichen
 4. unpässlichen
liczba mnoga
 1. unpässlichen
 2. unpässlichen
 3. unpässlichen
 4. unpässlichen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unpässliche
 2. des unpässlichen
 3. dem unpässlichen
 4. den unpässlichen
female
 1. die unpässliche
 2. der unpässliche
 3. der unpässlichen
 4. die unpässlichen
neuter
 1. das unpässliche
 2. des unpässliche
 3. dem unpässlichen
 4. das unpässlichen
liczba mnoga
 1. die unpässlichen
 2. der unpässlichen
 3. den unpässlichen
 4. die unpässlichen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unpässlicher
 2. eines unpässlichen
 3. einem unpässlichem
 4. einen unpässlichen
female
 1. eine unpässliche
 2. einer unpässliche
 3. einer unpässlicher
 4. eine unpässlicher
neuter
 1. ein unpässliches
 2. eines unpässliches
 3. einem unpässlichem
 4. ein unpässlichen
liczba mnoga
 1. keine unpässliche
 2. keiner unpässliche
 3. keinen unpässlichen
 4. keine unpässlicher

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unpässlicher
 2. unpässlichen
 3. unpässlichen
 4. unpässlichen
female
 1. unpässliche
 2. unpässliche
 3. unpässlichen
 4. unpässlichen
neuter
 1. unpässliches
 2. unpässliches
 3. unpässlichen
 4. unpässlichen
liczba mnoga
 1. unpässlichen
 2. unpässlichen
 3. unpässlichen
 4. unpässlichen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unpässlichste
 2. des unpässlichsten
 3. dem unpässlichsten
 4. den unpässlichsten
female
 1. die unpässlichste
 2. der unpässlichste
 3. der unpässlichsten
 4. die unpässlichsten
neuter
 1. das unpässlichste
 2. des unpässlichste
 3. dem unpässlichsten
 4. das unpässlichsten
liczba mnoga
 1. die unpässlichsten
 2. der unpässlichsten
 3. den unpässlichsten
 4. die unpässlichsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unpässlichster
 2. eines unpässlichsten
 3. einem unpässlichstem
 4. einen unpässlichsten
female
 1. eine unpässlichste
 2. einer unpässlichste
 3. einer unpässlichster
 4. eine unpässlichster
neuter
 1. ein unpässlichstes
 2. eines unpässlichstes
 3. einem unpässlichstem
 4. ein unpässlichsten
liczba mnoga
 1. keine unpässlichste
 2. keiner unpässlichste
 3. keinen unpässlichsten
 4. keine unpässlichster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unpässlichster
 2. unpässlichsten
 3. unpässlichsten
 4. unpässlichsten
female
 1. unpässlichste
 2. unpässlichste
 3. unpässlichsten
 4. unpässlichsten
neuter
 1. unpässlichstes
 2. unpässlichstes
 3. unpässlichsten
 4. unpässlichsten
liczba mnoga
 1. unpässlichsten
 2. unpässlichsten
 3. unpässlichsten
 4. unpässlichsten