Ogólne informacje

 1. unwohl

Stopniowanie przymiotnika

 1. unwohl
 2. unwohler
 3. unwohlsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unwohle
 2. des unwohlen
 3. dem unwohlen
 4. den unwohlen
female
 1. die unwohle
 2. der unwohle
 3. der unwohlen
 4. die unwohlen
neuter
 1. das unwohle
 2. des unwohle
 3. dem unwohlen
 4. das unwohlen
liczba mnoga
 1. die unwohlen
 2. der unwohlen
 3. den unwohlen
 4. die unwohlen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unwohler
 2. eines unwohlen
 3. einem unwohlem
 4. einen unwohlen
female
 1. eine unwohle
 2. einer unwohle
 3. einer unwohler
 4. eine unwohler
neuter
 1. ein unwohles
 2. eines unwohles
 3. einem unwohlem
 4. ein unwohlen
liczba mnoga
 1. - unwohle
 2. - unwohle
 3. - unwohlen
 4. - unwohler

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unwohler
 2. unwohlen
 3. unwohlen
 4. unwohlen
female
 1. unwohle
 2. unwohle
 3. unwohlen
 4. unwohlen
neuter
 1. unwohles
 2. unwohles
 3. unwohlen
 4. unwohlen
liczba mnoga
 1. unwohlen
 2. unwohlen
 3. unwohlen
 4. unwohlen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unwohle
 2. des unwohlen
 3. dem unwohlen
 4. den unwohlen
female
 1. die unwohle
 2. der unwohle
 3. der unwohlen
 4. die unwohlen
neuter
 1. das unwohle
 2. des unwohle
 3. dem unwohlen
 4. das unwohlen
liczba mnoga
 1. die unwohlen
 2. der unwohlen
 3. den unwohlen
 4. die unwohlen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unwohler
 2. eines unwohlen
 3. einem unwohlem
 4. einen unwohlen
female
 1. eine unwohle
 2. einer unwohle
 3. einer unwohler
 4. eine unwohler
neuter
 1. ein unwohles
 2. eines unwohles
 3. einem unwohlem
 4. ein unwohlen
liczba mnoga
 1. keine unwohle
 2. keiner unwohle
 3. keinen unwohlen
 4. keine unwohler

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unwohler
 2. unwohlen
 3. unwohlen
 4. unwohlen
female
 1. unwohle
 2. unwohle
 3. unwohlen
 4. unwohlen
neuter
 1. unwohles
 2. unwohles
 3. unwohlen
 4. unwohlen
liczba mnoga
 1. unwohlen
 2. unwohlen
 3. unwohlen
 4. unwohlen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unwohlste
 2. des unwohlsten
 3. dem unwohlsten
 4. den unwohlsten
female
 1. die unwohlste
 2. der unwohlste
 3. der unwohlsten
 4. die unwohlsten
neuter
 1. das unwohlste
 2. des unwohlste
 3. dem unwohlsten
 4. das unwohlsten
liczba mnoga
 1. die unwohlsten
 2. der unwohlsten
 3. den unwohlsten
 4. die unwohlsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unwohlster
 2. eines unwohlsten
 3. einem unwohlstem
 4. einen unwohlsten
female
 1. eine unwohlste
 2. einer unwohlste
 3. einer unwohlster
 4. eine unwohlster
neuter
 1. ein unwohlstes
 2. eines unwohlstes
 3. einem unwohlstem
 4. ein unwohlsten
liczba mnoga
 1. keine unwohlste
 2. keiner unwohlste
 3. keinen unwohlsten
 4. keine unwohlster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unwohlster
 2. unwohlsten
 3. unwohlsten
 4. unwohlsten
female
 1. unwohlste
 2. unwohlste
 3. unwohlsten
 4. unwohlsten
neuter
 1. unwohlstes
 2. unwohlstes
 3. unwohlsten
 4. unwohlsten
liczba mnoga
 1. unwohlsten
 2. unwohlsten
 3. unwohlsten
 4. unwohlsten