Ogólne informacje

 1. verstimmt

Stopniowanie przymiotnika

 1. verstimmt
 2. verstimmter
 3. verstimmtesten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der verstimmte
 2. des verstimmten
 3. dem verstimmten
 4. den verstimmten
female
 1. die verstimmte
 2. der verstimmte
 3. der verstimmten
 4. die verstimmten
neuter
 1. das verstimmte
 2. des verstimmte
 3. dem verstimmten
 4. das verstimmten
liczba mnoga
 1. die verstimmten
 2. der verstimmten
 3. den verstimmten
 4. die verstimmten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein verstimmter
 2. eines verstimmten
 3. einem verstimmtem
 4. einen verstimmten
female
 1. eine verstimmte
 2. einer verstimmte
 3. einer verstimmter
 4. eine verstimmter
neuter
 1. ein verstimmtes
 2. eines verstimmtes
 3. einem verstimmtem
 4. ein verstimmten
liczba mnoga
 1. - verstimmte
 2. - verstimmte
 3. - verstimmten
 4. - verstimmter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. verstimmter
 2. verstimmten
 3. verstimmten
 4. verstimmten
female
 1. verstimmte
 2. verstimmte
 3. verstimmten
 4. verstimmten
neuter
 1. verstimmtes
 2. verstimmtes
 3. verstimmten
 4. verstimmten
liczba mnoga
 1. verstimmten
 2. verstimmten
 3. verstimmten
 4. verstimmten

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der verstimmte
 2. des verstimmten
 3. dem verstimmten
 4. den verstimmten
female
 1. die verstimmte
 2. der verstimmte
 3. der verstimmten
 4. die verstimmten
neuter
 1. das verstimmte
 2. des verstimmte
 3. dem verstimmten
 4. das verstimmten
liczba mnoga
 1. die verstimmten
 2. der verstimmten
 3. den verstimmten
 4. die verstimmten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein verstimmter
 2. eines verstimmten
 3. einem verstimmtem
 4. einen verstimmten
female
 1. eine verstimmte
 2. einer verstimmte
 3. einer verstimmter
 4. eine verstimmter
neuter
 1. ein verstimmtes
 2. eines verstimmtes
 3. einem verstimmtem
 4. ein verstimmten
liczba mnoga
 1. keine verstimmte
 2. keiner verstimmte
 3. keinen verstimmten
 4. keine verstimmter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. verstimmter
 2. verstimmten
 3. verstimmten
 4. verstimmten
female
 1. verstimmte
 2. verstimmte
 3. verstimmten
 4. verstimmten
neuter
 1. verstimmtes
 2. verstimmtes
 3. verstimmten
 4. verstimmten
liczba mnoga
 1. verstimmten
 2. verstimmten
 3. verstimmten
 4. verstimmten

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der verstimmteste
 2. des verstimmtesten
 3. dem verstimmtesten
 4. den verstimmtesten
female
 1. die verstimmteste
 2. der verstimmteste
 3. der verstimmtesten
 4. die verstimmtesten
neuter
 1. das verstimmteste
 2. des verstimmteste
 3. dem verstimmtesten
 4. das verstimmtesten
liczba mnoga
 1. die verstimmtesten
 2. der verstimmtesten
 3. den verstimmtesten
 4. die verstimmtesten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein verstimmtester
 2. eines verstimmtesten
 3. einem verstimmtestem
 4. einen verstimmtesten
female
 1. eine verstimmteste
 2. einer verstimmteste
 3. einer verstimmtester
 4. eine verstimmtester
neuter
 1. ein verstimmtestes
 2. eines verstimmtestes
 3. einem verstimmtestem
 4. ein verstimmtesten
liczba mnoga
 1. keine verstimmteste
 2. keiner verstimmteste
 3. keinen verstimmtesten
 4. keine verstimmtester

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. verstimmtester
 2. verstimmtesten
 3. verstimmtesten
 4. verstimmtesten
female
 1. verstimmteste
 2. verstimmteste
 3. verstimmtesten
 4. verstimmtesten
neuter
 1. verstimmtestes
 2. verstimmtestes
 3. verstimmtesten
 4. verstimmtesten
liczba mnoga
 1. verstimmtesten
 2. verstimmtesten
 3. verstimmtesten
 4. verstimmtesten