Ogólne informacje

 1. aufsässig

Stopniowanie przymiotnika

 1. aufsässig
 2. aufsässiger
 3. aufsässigsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der aufsässige
 2. des aufsässigen
 3. dem aufsässigen
 4. den aufsässigen
female
 1. die aufsässige
 2. der aufsässige
 3. der aufsässigen
 4. die aufsässigen
neuter
 1. das aufsässige
 2. des aufsässige
 3. dem aufsässigen
 4. das aufsässigen
liczba mnoga
 1. die aufsässigen
 2. der aufsässigen
 3. den aufsässigen
 4. die aufsässigen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein aufsässiger
 2. eines aufsässigen
 3. einem aufsässigem
 4. einen aufsässigen
female
 1. eine aufsässige
 2. einer aufsässige
 3. einer aufsässiger
 4. eine aufsässiger
neuter
 1. ein aufsässiges
 2. eines aufsässiges
 3. einem aufsässigem
 4. ein aufsässigen
liczba mnoga
 1. - aufsässige
 2. - aufsässige
 3. - aufsässigen
 4. - aufsässiger

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. aufsässiger
 2. aufsässigen
 3. aufsässigen
 4. aufsässigen
female
 1. aufsässige
 2. aufsässige
 3. aufsässigen
 4. aufsässigen
neuter
 1. aufsässiges
 2. aufsässiges
 3. aufsässigen
 4. aufsässigen
liczba mnoga
 1. aufsässigen
 2. aufsässigen
 3. aufsässigen
 4. aufsässigen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der aufsässige
 2. des aufsässigen
 3. dem aufsässigen
 4. den aufsässigen
female
 1. die aufsässige
 2. der aufsässige
 3. der aufsässigen
 4. die aufsässigen
neuter
 1. das aufsässige
 2. des aufsässige
 3. dem aufsässigen
 4. das aufsässigen
liczba mnoga
 1. die aufsässigen
 2. der aufsässigen
 3. den aufsässigen
 4. die aufsässigen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein aufsässiger
 2. eines aufsässigen
 3. einem aufsässigem
 4. einen aufsässigen
female
 1. eine aufsässige
 2. einer aufsässige
 3. einer aufsässiger
 4. eine aufsässiger
neuter
 1. ein aufsässiges
 2. eines aufsässiges
 3. einem aufsässigem
 4. ein aufsässigen
liczba mnoga
 1. keine aufsässige
 2. keiner aufsässige
 3. keinen aufsässigen
 4. keine aufsässiger

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. aufsässiger
 2. aufsässigen
 3. aufsässigen
 4. aufsässigen
female
 1. aufsässige
 2. aufsässige
 3. aufsässigen
 4. aufsässigen
neuter
 1. aufsässiges
 2. aufsässiges
 3. aufsässigen
 4. aufsässigen
liczba mnoga
 1. aufsässigen
 2. aufsässigen
 3. aufsässigen
 4. aufsässigen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der aufsässigste
 2. des aufsässigsten
 3. dem aufsässigsten
 4. den aufsässigsten
female
 1. die aufsässigste
 2. der aufsässigste
 3. der aufsässigsten
 4. die aufsässigsten
neuter
 1. das aufsässigste
 2. des aufsässigste
 3. dem aufsässigsten
 4. das aufsässigsten
liczba mnoga
 1. die aufsässigsten
 2. der aufsässigsten
 3. den aufsässigsten
 4. die aufsässigsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein aufsässigster
 2. eines aufsässigsten
 3. einem aufsässigstem
 4. einen aufsässigsten
female
 1. eine aufsässigste
 2. einer aufsässigste
 3. einer aufsässigster
 4. eine aufsässigster
neuter
 1. ein aufsässigstes
 2. eines aufsässigstes
 3. einem aufsässigstem
 4. ein aufsässigsten
liczba mnoga
 1. keine aufsässigste
 2. keiner aufsässigste
 3. keinen aufsässigsten
 4. keine aufsässigster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. aufsässigster
 2. aufsässigsten
 3. aufsässigsten
 4. aufsässigsten
female
 1. aufsässigste
 2. aufsässigste
 3. aufsässigsten
 4. aufsässigsten
neuter
 1. aufsässigstes
 2. aufsässigstes
 3. aufsässigsten
 4. aufsässigsten
liczba mnoga
 1. aufsässigsten
 2. aufsässigsten
 3. aufsässigsten
 4. aufsässigsten