Ogólne informacje

 1. unartig

Stopniowanie przymiotnika

 1. unartig
 2. unartiger
 3. unartigsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unartige
 2. des unartigen
 3. dem unartigen
 4. den unartigen
female
 1. die unartige
 2. der unartige
 3. der unartigen
 4. die unartigen
neuter
 1. das unartige
 2. des unartige
 3. dem unartigen
 4. das unartigen
liczba mnoga
 1. die unartigen
 2. der unartigen
 3. den unartigen
 4. die unartigen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unartiger
 2. eines unartigen
 3. einem unartigem
 4. einen unartigen
female
 1. eine unartige
 2. einer unartige
 3. einer unartiger
 4. eine unartiger
neuter
 1. ein unartiges
 2. eines unartiges
 3. einem unartigem
 4. ein unartigen
liczba mnoga
 1. - unartige
 2. - unartige
 3. - unartigen
 4. - unartiger

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unartiger
 2. unartigen
 3. unartigen
 4. unartigen
female
 1. unartige
 2. unartige
 3. unartigen
 4. unartigen
neuter
 1. unartiges
 2. unartiges
 3. unartigen
 4. unartigen
liczba mnoga
 1. unartigen
 2. unartigen
 3. unartigen
 4. unartigen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unartige
 2. des unartigen
 3. dem unartigen
 4. den unartigen
female
 1. die unartige
 2. der unartige
 3. der unartigen
 4. die unartigen
neuter
 1. das unartige
 2. des unartige
 3. dem unartigen
 4. das unartigen
liczba mnoga
 1. die unartigen
 2. der unartigen
 3. den unartigen
 4. die unartigen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unartiger
 2. eines unartigen
 3. einem unartigem
 4. einen unartigen
female
 1. eine unartige
 2. einer unartige
 3. einer unartiger
 4. eine unartiger
neuter
 1. ein unartiges
 2. eines unartiges
 3. einem unartigem
 4. ein unartigen
liczba mnoga
 1. keine unartige
 2. keiner unartige
 3. keinen unartigen
 4. keine unartiger

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unartiger
 2. unartigen
 3. unartigen
 4. unartigen
female
 1. unartige
 2. unartige
 3. unartigen
 4. unartigen
neuter
 1. unartiges
 2. unartiges
 3. unartigen
 4. unartigen
liczba mnoga
 1. unartigen
 2. unartigen
 3. unartigen
 4. unartigen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unartigste
 2. des unartigsten
 3. dem unartigsten
 4. den unartigsten
female
 1. die unartigste
 2. der unartigste
 3. der unartigsten
 4. die unartigsten
neuter
 1. das unartigste
 2. des unartigste
 3. dem unartigsten
 4. das unartigsten
liczba mnoga
 1. die unartigsten
 2. der unartigsten
 3. den unartigsten
 4. die unartigsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unartigster
 2. eines unartigsten
 3. einem unartigstem
 4. einen unartigsten
female
 1. eine unartigste
 2. einer unartigste
 3. einer unartigster
 4. eine unartigster
neuter
 1. ein unartigstes
 2. eines unartigstes
 3. einem unartigstem
 4. ein unartigsten
liczba mnoga
 1. keine unartigste
 2. keiner unartigste
 3. keinen unartigsten
 4. keine unartigster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unartigster
 2. unartigsten
 3. unartigsten
 4. unartigsten
female
 1. unartigste
 2. unartigste
 3. unartigsten
 4. unartigsten
neuter
 1. unartigstes
 2. unartigstes
 3. unartigsten
 4. unartigsten
liczba mnoga
 1. unartigsten
 2. unartigsten
 3. unartigsten
 4. unartigsten