Ogólne informacje

 1. unbotmäßig

Stopniowanie przymiotnika

 1. unbotmäßig
 2. unbotmäßiger
 3. unbotmäßigsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unbotmäßige
 2. des unbotmäßigen
 3. dem unbotmäßigen
 4. den unbotmäßigen
female
 1. die unbotmäßige
 2. der unbotmäßige
 3. der unbotmäßigen
 4. die unbotmäßigen
neuter
 1. das unbotmäßige
 2. des unbotmäßige
 3. dem unbotmäßigen
 4. das unbotmäßigen
liczba mnoga
 1. die unbotmäßigen
 2. der unbotmäßigen
 3. den unbotmäßigen
 4. die unbotmäßigen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unbotmäßiger
 2. eines unbotmäßigen
 3. einem unbotmäßigem
 4. einen unbotmäßigen
female
 1. eine unbotmäßige
 2. einer unbotmäßige
 3. einer unbotmäßiger
 4. eine unbotmäßiger
neuter
 1. ein unbotmäßiges
 2. eines unbotmäßiges
 3. einem unbotmäßigem
 4. ein unbotmäßigen
liczba mnoga
 1. - unbotmäßige
 2. - unbotmäßige
 3. - unbotmäßigen
 4. - unbotmäßiger

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unbotmäßiger
 2. unbotmäßigen
 3. unbotmäßigen
 4. unbotmäßigen
female
 1. unbotmäßige
 2. unbotmäßige
 3. unbotmäßigen
 4. unbotmäßigen
neuter
 1. unbotmäßiges
 2. unbotmäßiges
 3. unbotmäßigen
 4. unbotmäßigen
liczba mnoga
 1. unbotmäßigen
 2. unbotmäßigen
 3. unbotmäßigen
 4. unbotmäßigen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unbotmäßige
 2. des unbotmäßigen
 3. dem unbotmäßigen
 4. den unbotmäßigen
female
 1. die unbotmäßige
 2. der unbotmäßige
 3. der unbotmäßigen
 4. die unbotmäßigen
neuter
 1. das unbotmäßige
 2. des unbotmäßige
 3. dem unbotmäßigen
 4. das unbotmäßigen
liczba mnoga
 1. die unbotmäßigen
 2. der unbotmäßigen
 3. den unbotmäßigen
 4. die unbotmäßigen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unbotmäßiger
 2. eines unbotmäßigen
 3. einem unbotmäßigem
 4. einen unbotmäßigen
female
 1. eine unbotmäßige
 2. einer unbotmäßige
 3. einer unbotmäßiger
 4. eine unbotmäßiger
neuter
 1. ein unbotmäßiges
 2. eines unbotmäßiges
 3. einem unbotmäßigem
 4. ein unbotmäßigen
liczba mnoga
 1. keine unbotmäßige
 2. keiner unbotmäßige
 3. keinen unbotmäßigen
 4. keine unbotmäßiger

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unbotmäßiger
 2. unbotmäßigen
 3. unbotmäßigen
 4. unbotmäßigen
female
 1. unbotmäßige
 2. unbotmäßige
 3. unbotmäßigen
 4. unbotmäßigen
neuter
 1. unbotmäßiges
 2. unbotmäßiges
 3. unbotmäßigen
 4. unbotmäßigen
liczba mnoga
 1. unbotmäßigen
 2. unbotmäßigen
 3. unbotmäßigen
 4. unbotmäßigen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unbotmäßigste
 2. des unbotmäßigsten
 3. dem unbotmäßigsten
 4. den unbotmäßigsten
female
 1. die unbotmäßigste
 2. der unbotmäßigste
 3. der unbotmäßigsten
 4. die unbotmäßigsten
neuter
 1. das unbotmäßigste
 2. des unbotmäßigste
 3. dem unbotmäßigsten
 4. das unbotmäßigsten
liczba mnoga
 1. die unbotmäßigsten
 2. der unbotmäßigsten
 3. den unbotmäßigsten
 4. die unbotmäßigsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unbotmäßigster
 2. eines unbotmäßigsten
 3. einem unbotmäßigstem
 4. einen unbotmäßigsten
female
 1. eine unbotmäßigste
 2. einer unbotmäßigste
 3. einer unbotmäßigster
 4. eine unbotmäßigster
neuter
 1. ein unbotmäßigstes
 2. eines unbotmäßigstes
 3. einem unbotmäßigstem
 4. ein unbotmäßigsten
liczba mnoga
 1. keine unbotmäßigste
 2. keiner unbotmäßigste
 3. keinen unbotmäßigsten
 4. keine unbotmäßigster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unbotmäßigster
 2. unbotmäßigsten
 3. unbotmäßigsten
 4. unbotmäßigsten
female
 1. unbotmäßigste
 2. unbotmäßigste
 3. unbotmäßigsten
 4. unbotmäßigsten
neuter
 1. unbotmäßigstes
 2. unbotmäßigstes
 3. unbotmäßigsten
 4. unbotmäßigsten
liczba mnoga
 1. unbotmäßigsten
 2. unbotmäßigsten
 3. unbotmäßigsten
 4. unbotmäßigsten