Ogólne informacje

 1. ungehorsam

Stopniowanie przymiotnika

 1. ungehorsam
 2. ungehorsamer
 3. ungehorsamsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der ungehorsame
 2. des ungehorsamen
 3. dem ungehorsamen
 4. den ungehorsamen
female
 1. die ungehorsame
 2. der ungehorsame
 3. der ungehorsamen
 4. die ungehorsamen
neuter
 1. das ungehorsame
 2. des ungehorsame
 3. dem ungehorsamen
 4. das ungehorsamen
liczba mnoga
 1. die ungehorsamen
 2. der ungehorsamen
 3. den ungehorsamen
 4. die ungehorsamen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein ungehorsamer
 2. eines ungehorsamen
 3. einem ungehorsamem
 4. einen ungehorsamen
female
 1. eine ungehorsame
 2. einer ungehorsame
 3. einer ungehorsamer
 4. eine ungehorsamer
neuter
 1. ein ungehorsames
 2. eines ungehorsames
 3. einem ungehorsamem
 4. ein ungehorsamen
liczba mnoga
 1. - ungehorsame
 2. - ungehorsame
 3. - ungehorsamen
 4. - ungehorsamer

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. ungehorsamer
 2. ungehorsamen
 3. ungehorsamen
 4. ungehorsamen
female
 1. ungehorsame
 2. ungehorsame
 3. ungehorsamen
 4. ungehorsamen
neuter
 1. ungehorsames
 2. ungehorsames
 3. ungehorsamen
 4. ungehorsamen
liczba mnoga
 1. ungehorsamen
 2. ungehorsamen
 3. ungehorsamen
 4. ungehorsamen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der ungehorsame
 2. des ungehorsamen
 3. dem ungehorsamen
 4. den ungehorsamen
female
 1. die ungehorsame
 2. der ungehorsame
 3. der ungehorsamen
 4. die ungehorsamen
neuter
 1. das ungehorsame
 2. des ungehorsame
 3. dem ungehorsamen
 4. das ungehorsamen
liczba mnoga
 1. die ungehorsamen
 2. der ungehorsamen
 3. den ungehorsamen
 4. die ungehorsamen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein ungehorsamer
 2. eines ungehorsamen
 3. einem ungehorsamem
 4. einen ungehorsamen
female
 1. eine ungehorsame
 2. einer ungehorsame
 3. einer ungehorsamer
 4. eine ungehorsamer
neuter
 1. ein ungehorsames
 2. eines ungehorsames
 3. einem ungehorsamem
 4. ein ungehorsamen
liczba mnoga
 1. keine ungehorsame
 2. keiner ungehorsame
 3. keinen ungehorsamen
 4. keine ungehorsamer

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. ungehorsamer
 2. ungehorsamen
 3. ungehorsamen
 4. ungehorsamen
female
 1. ungehorsame
 2. ungehorsame
 3. ungehorsamen
 4. ungehorsamen
neuter
 1. ungehorsames
 2. ungehorsames
 3. ungehorsamen
 4. ungehorsamen
liczba mnoga
 1. ungehorsamen
 2. ungehorsamen
 3. ungehorsamen
 4. ungehorsamen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der ungehorsamste
 2. des ungehorsamsten
 3. dem ungehorsamsten
 4. den ungehorsamsten
female
 1. die ungehorsamste
 2. der ungehorsamste
 3. der ungehorsamsten
 4. die ungehorsamsten
neuter
 1. das ungehorsamste
 2. des ungehorsamste
 3. dem ungehorsamsten
 4. das ungehorsamsten
liczba mnoga
 1. die ungehorsamsten
 2. der ungehorsamsten
 3. den ungehorsamsten
 4. die ungehorsamsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein ungehorsamster
 2. eines ungehorsamsten
 3. einem ungehorsamstem
 4. einen ungehorsamsten
female
 1. eine ungehorsamste
 2. einer ungehorsamste
 3. einer ungehorsamster
 4. eine ungehorsamster
neuter
 1. ein ungehorsamstes
 2. eines ungehorsamstes
 3. einem ungehorsamstem
 4. ein ungehorsamsten
liczba mnoga
 1. keine ungehorsamste
 2. keiner ungehorsamste
 3. keinen ungehorsamsten
 4. keine ungehorsamster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. ungehorsamster
 2. ungehorsamsten
 3. ungehorsamsten
 4. ungehorsamsten
female
 1. ungehorsamste
 2. ungehorsamste
 3. ungehorsamsten
 4. ungehorsamsten
neuter
 1. ungehorsamstes
 2. ungehorsamstes
 3. ungehorsamsten
 4. ungehorsamsten
liczba mnoga
 1. ungehorsamsten
 2. ungehorsamsten
 3. ungehorsamsten
 4. ungehorsamsten