Ogólne informacje

 1. unabwendbar

Stopniowanie przymiotnika

 1. unabwendbar
 2. unabwendbarer
 3. unabwendbarsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unabwendbare
 2. des unabwendbaren
 3. dem unabwendbaren
 4. den unabwendbaren
female
 1. die unabwendbare
 2. der unabwendbare
 3. der unabwendbaren
 4. die unabwendbaren
neuter
 1. das unabwendbare
 2. des unabwendbare
 3. dem unabwendbaren
 4. das unabwendbaren
liczba mnoga
 1. die unabwendbaren
 2. der unabwendbaren
 3. den unabwendbaren
 4. die unabwendbaren

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unabwendbarer
 2. eines unabwendbaren
 3. einem unabwendbarem
 4. einen unabwendbaren
female
 1. eine unabwendbare
 2. einer unabwendbare
 3. einer unabwendbarer
 4. eine unabwendbarer
neuter
 1. ein unabwendbares
 2. eines unabwendbares
 3. einem unabwendbarem
 4. ein unabwendbaren
liczba mnoga
 1. - unabwendbare
 2. - unabwendbare
 3. - unabwendbaren
 4. - unabwendbarer

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unabwendbarer
 2. unabwendbaren
 3. unabwendbaren
 4. unabwendbaren
female
 1. unabwendbare
 2. unabwendbare
 3. unabwendbaren
 4. unabwendbaren
neuter
 1. unabwendbares
 2. unabwendbares
 3. unabwendbaren
 4. unabwendbaren
liczba mnoga
 1. unabwendbaren
 2. unabwendbaren
 3. unabwendbaren
 4. unabwendbaren

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unabwendbare
 2. des unabwendbaren
 3. dem unabwendbaren
 4. den unabwendbaren
female
 1. die unabwendbare
 2. der unabwendbare
 3. der unabwendbaren
 4. die unabwendbaren
neuter
 1. das unabwendbare
 2. des unabwendbare
 3. dem unabwendbaren
 4. das unabwendbaren
liczba mnoga
 1. die unabwendbaren
 2. der unabwendbaren
 3. den unabwendbaren
 4. die unabwendbaren

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unabwendbarer
 2. eines unabwendbaren
 3. einem unabwendbarem
 4. einen unabwendbaren
female
 1. eine unabwendbare
 2. einer unabwendbare
 3. einer unabwendbarer
 4. eine unabwendbarer
neuter
 1. ein unabwendbares
 2. eines unabwendbares
 3. einem unabwendbarem
 4. ein unabwendbaren
liczba mnoga
 1. keine unabwendbare
 2. keiner unabwendbare
 3. keinen unabwendbaren
 4. keine unabwendbarer

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unabwendbarer
 2. unabwendbaren
 3. unabwendbaren
 4. unabwendbaren
female
 1. unabwendbare
 2. unabwendbare
 3. unabwendbaren
 4. unabwendbaren
neuter
 1. unabwendbares
 2. unabwendbares
 3. unabwendbaren
 4. unabwendbaren
liczba mnoga
 1. unabwendbaren
 2. unabwendbaren
 3. unabwendbaren
 4. unabwendbaren

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unabwendbarste
 2. des unabwendbarsten
 3. dem unabwendbarsten
 4. den unabwendbarsten
female
 1. die unabwendbarste
 2. der unabwendbarste
 3. der unabwendbarsten
 4. die unabwendbarsten
neuter
 1. das unabwendbarste
 2. des unabwendbarste
 3. dem unabwendbarsten
 4. das unabwendbarsten
liczba mnoga
 1. die unabwendbarsten
 2. der unabwendbarsten
 3. den unabwendbarsten
 4. die unabwendbarsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unabwendbarster
 2. eines unabwendbarsten
 3. einem unabwendbarstem
 4. einen unabwendbarsten
female
 1. eine unabwendbarste
 2. einer unabwendbarste
 3. einer unabwendbarster
 4. eine unabwendbarster
neuter
 1. ein unabwendbarstes
 2. eines unabwendbarstes
 3. einem unabwendbarstem
 4. ein unabwendbarsten
liczba mnoga
 1. keine unabwendbarste
 2. keiner unabwendbarste
 3. keinen unabwendbarsten
 4. keine unabwendbarster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unabwendbarster
 2. unabwendbarsten
 3. unabwendbarsten
 4. unabwendbarsten
female
 1. unabwendbarste
 2. unabwendbarste
 3. unabwendbarsten
 4. unabwendbarsten
neuter
 1. unabwendbarstes
 2. unabwendbarstes
 3. unabwendbarsten
 4. unabwendbarsten
liczba mnoga
 1. unabwendbarsten
 2. unabwendbarsten
 3. unabwendbarsten
 4. unabwendbarsten