Ogólne informacje

 1. unausweichlich

Stopniowanie przymiotnika

 1. unausweichlich
 2. unausweichlicher
 3. unausweichlichsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unausweichliche
 2. des unausweichlichen
 3. dem unausweichlichen
 4. den unausweichlichen
female
 1. die unausweichliche
 2. der unausweichliche
 3. der unausweichlichen
 4. die unausweichlichen
neuter
 1. das unausweichliche
 2. des unausweichliche
 3. dem unausweichlichen
 4. das unausweichlichen
liczba mnoga
 1. die unausweichlichen
 2. der unausweichlichen
 3. den unausweichlichen
 4. die unausweichlichen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unausweichlicher
 2. eines unausweichlichen
 3. einem unausweichlichem
 4. einen unausweichlichen
female
 1. eine unausweichliche
 2. einer unausweichliche
 3. einer unausweichlicher
 4. eine unausweichlicher
neuter
 1. ein unausweichliches
 2. eines unausweichliches
 3. einem unausweichlichem
 4. ein unausweichlichen
liczba mnoga
 1. - unausweichliche
 2. - unausweichliche
 3. - unausweichlichen
 4. - unausweichlicher

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unausweichlicher
 2. unausweichlichen
 3. unausweichlichen
 4. unausweichlichen
female
 1. unausweichliche
 2. unausweichliche
 3. unausweichlichen
 4. unausweichlichen
neuter
 1. unausweichliches
 2. unausweichliches
 3. unausweichlichen
 4. unausweichlichen
liczba mnoga
 1. unausweichlichen
 2. unausweichlichen
 3. unausweichlichen
 4. unausweichlichen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unausweichliche
 2. des unausweichlichen
 3. dem unausweichlichen
 4. den unausweichlichen
female
 1. die unausweichliche
 2. der unausweichliche
 3. der unausweichlichen
 4. die unausweichlichen
neuter
 1. das unausweichliche
 2. des unausweichliche
 3. dem unausweichlichen
 4. das unausweichlichen
liczba mnoga
 1. die unausweichlichen
 2. der unausweichlichen
 3. den unausweichlichen
 4. die unausweichlichen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unausweichlicher
 2. eines unausweichlichen
 3. einem unausweichlichem
 4. einen unausweichlichen
female
 1. eine unausweichliche
 2. einer unausweichliche
 3. einer unausweichlicher
 4. eine unausweichlicher
neuter
 1. ein unausweichliches
 2. eines unausweichliches
 3. einem unausweichlichem
 4. ein unausweichlichen
liczba mnoga
 1. keine unausweichliche
 2. keiner unausweichliche
 3. keinen unausweichlichen
 4. keine unausweichlicher

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unausweichlicher
 2. unausweichlichen
 3. unausweichlichen
 4. unausweichlichen
female
 1. unausweichliche
 2. unausweichliche
 3. unausweichlichen
 4. unausweichlichen
neuter
 1. unausweichliches
 2. unausweichliches
 3. unausweichlichen
 4. unausweichlichen
liczba mnoga
 1. unausweichlichen
 2. unausweichlichen
 3. unausweichlichen
 4. unausweichlichen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unausweichlichste
 2. des unausweichlichsten
 3. dem unausweichlichsten
 4. den unausweichlichsten
female
 1. die unausweichlichste
 2. der unausweichlichste
 3. der unausweichlichsten
 4. die unausweichlichsten
neuter
 1. das unausweichlichste
 2. des unausweichlichste
 3. dem unausweichlichsten
 4. das unausweichlichsten
liczba mnoga
 1. die unausweichlichsten
 2. der unausweichlichsten
 3. den unausweichlichsten
 4. die unausweichlichsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unausweichlichster
 2. eines unausweichlichsten
 3. einem unausweichlichstem
 4. einen unausweichlichsten
female
 1. eine unausweichlichste
 2. einer unausweichlichste
 3. einer unausweichlichster
 4. eine unausweichlichster
neuter
 1. ein unausweichlichstes
 2. eines unausweichlichstes
 3. einem unausweichlichstem
 4. ein unausweichlichsten
liczba mnoga
 1. keine unausweichlichste
 2. keiner unausweichlichste
 3. keinen unausweichlichsten
 4. keine unausweichlichster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unausweichlichster
 2. unausweichlichsten
 3. unausweichlichsten
 4. unausweichlichsten
female
 1. unausweichlichste
 2. unausweichlichste
 3. unausweichlichsten
 4. unausweichlichsten
neuter
 1. unausweichlichstes
 2. unausweichlichstes
 3. unausweichlichsten
 4. unausweichlichsten
liczba mnoga
 1. unausweichlichsten
 2. unausweichlichsten
 3. unausweichlichsten
 4. unausweichlichsten