Ogólne informacje

 1. unumgänglich

Stopniowanie przymiotnika

 1. unumgänglich
 2. unumgänglicher
 3. unumgänglichsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unumgängliche
 2. des unumgänglichen
 3. dem unumgänglichen
 4. den unumgänglichen
female
 1. die unumgängliche
 2. der unumgängliche
 3. der unumgänglichen
 4. die unumgänglichen
neuter
 1. das unumgängliche
 2. des unumgängliche
 3. dem unumgänglichen
 4. das unumgänglichen
liczba mnoga
 1. die unumgänglichen
 2. der unumgänglichen
 3. den unumgänglichen
 4. die unumgänglichen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unumgänglicher
 2. eines unumgänglichen
 3. einem unumgänglichem
 4. einen unumgänglichen
female
 1. eine unumgängliche
 2. einer unumgängliche
 3. einer unumgänglicher
 4. eine unumgänglicher
neuter
 1. ein unumgängliches
 2. eines unumgängliches
 3. einem unumgänglichem
 4. ein unumgänglichen
liczba mnoga
 1. - unumgängliche
 2. - unumgängliche
 3. - unumgänglichen
 4. - unumgänglicher

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unumgänglicher
 2. unumgänglichen
 3. unumgänglichen
 4. unumgänglichen
female
 1. unumgängliche
 2. unumgängliche
 3. unumgänglichen
 4. unumgänglichen
neuter
 1. unumgängliches
 2. unumgängliches
 3. unumgänglichen
 4. unumgänglichen
liczba mnoga
 1. unumgänglichen
 2. unumgänglichen
 3. unumgänglichen
 4. unumgänglichen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unumgängliche
 2. des unumgänglichen
 3. dem unumgänglichen
 4. den unumgänglichen
female
 1. die unumgängliche
 2. der unumgängliche
 3. der unumgänglichen
 4. die unumgänglichen
neuter
 1. das unumgängliche
 2. des unumgängliche
 3. dem unumgänglichen
 4. das unumgänglichen
liczba mnoga
 1. die unumgänglichen
 2. der unumgänglichen
 3. den unumgänglichen
 4. die unumgänglichen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unumgänglicher
 2. eines unumgänglichen
 3. einem unumgänglichem
 4. einen unumgänglichen
female
 1. eine unumgängliche
 2. einer unumgängliche
 3. einer unumgänglicher
 4. eine unumgänglicher
neuter
 1. ein unumgängliches
 2. eines unumgängliches
 3. einem unumgänglichem
 4. ein unumgänglichen
liczba mnoga
 1. keine unumgängliche
 2. keiner unumgängliche
 3. keinen unumgänglichen
 4. keine unumgänglicher

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unumgänglicher
 2. unumgänglichen
 3. unumgänglichen
 4. unumgänglichen
female
 1. unumgängliche
 2. unumgängliche
 3. unumgänglichen
 4. unumgänglichen
neuter
 1. unumgängliches
 2. unumgängliches
 3. unumgänglichen
 4. unumgänglichen
liczba mnoga
 1. unumgänglichen
 2. unumgänglichen
 3. unumgänglichen
 4. unumgänglichen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unumgänglichste
 2. des unumgänglichsten
 3. dem unumgänglichsten
 4. den unumgänglichsten
female
 1. die unumgänglichste
 2. der unumgänglichste
 3. der unumgänglichsten
 4. die unumgänglichsten
neuter
 1. das unumgänglichste
 2. des unumgänglichste
 3. dem unumgänglichsten
 4. das unumgänglichsten
liczba mnoga
 1. die unumgänglichsten
 2. der unumgänglichsten
 3. den unumgänglichsten
 4. die unumgänglichsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unumgänglichster
 2. eines unumgänglichsten
 3. einem unumgänglichstem
 4. einen unumgänglichsten
female
 1. eine unumgänglichste
 2. einer unumgänglichste
 3. einer unumgänglichster
 4. eine unumgänglichster
neuter
 1. ein unumgänglichstes
 2. eines unumgänglichstes
 3. einem unumgänglichstem
 4. ein unumgänglichsten
liczba mnoga
 1. keine unumgänglichste
 2. keiner unumgänglichste
 3. keinen unumgänglichsten
 4. keine unumgänglichster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unumgänglichster
 2. unumgänglichsten
 3. unumgänglichsten
 4. unumgänglichsten
female
 1. unumgänglichste
 2. unumgänglichste
 3. unumgänglichsten
 4. unumgänglichsten
neuter
 1. unumgänglichstes
 2. unumgänglichstes
 3. unumgänglichsten
 4. unumgänglichsten
liczba mnoga
 1. unumgänglichsten
 2. unumgänglichsten
 3. unumgänglichsten
 4. unumgänglichsten