Ogólne informacje

 1. unvermeidlich

Stopniowanie przymiotnika

 1. unvermeidlich
 2. unvermeidlicher
 3. unvermeidlichsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unvermeidliche
 2. des unvermeidlichen
 3. dem unvermeidlichen
 4. den unvermeidlichen
female
 1. die unvermeidliche
 2. der unvermeidliche
 3. der unvermeidlichen
 4. die unvermeidlichen
neuter
 1. das unvermeidliche
 2. des unvermeidliche
 3. dem unvermeidlichen
 4. das unvermeidlichen
liczba mnoga
 1. die unvermeidlichen
 2. der unvermeidlichen
 3. den unvermeidlichen
 4. die unvermeidlichen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unvermeidlicher
 2. eines unvermeidlichen
 3. einem unvermeidlichem
 4. einen unvermeidlichen
female
 1. eine unvermeidliche
 2. einer unvermeidliche
 3. einer unvermeidlicher
 4. eine unvermeidlicher
neuter
 1. ein unvermeidliches
 2. eines unvermeidliches
 3. einem unvermeidlichem
 4. ein unvermeidlichen
liczba mnoga
 1. - unvermeidliche
 2. - unvermeidliche
 3. - unvermeidlichen
 4. - unvermeidlicher

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unvermeidlicher
 2. unvermeidlichen
 3. unvermeidlichen
 4. unvermeidlichen
female
 1. unvermeidliche
 2. unvermeidliche
 3. unvermeidlichen
 4. unvermeidlichen
neuter
 1. unvermeidliches
 2. unvermeidliches
 3. unvermeidlichen
 4. unvermeidlichen
liczba mnoga
 1. unvermeidlichen
 2. unvermeidlichen
 3. unvermeidlichen
 4. unvermeidlichen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unvermeidliche
 2. des unvermeidlichen
 3. dem unvermeidlichen
 4. den unvermeidlichen
female
 1. die unvermeidliche
 2. der unvermeidliche
 3. der unvermeidlichen
 4. die unvermeidlichen
neuter
 1. das unvermeidliche
 2. des unvermeidliche
 3. dem unvermeidlichen
 4. das unvermeidlichen
liczba mnoga
 1. die unvermeidlichen
 2. der unvermeidlichen
 3. den unvermeidlichen
 4. die unvermeidlichen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unvermeidlicher
 2. eines unvermeidlichen
 3. einem unvermeidlichem
 4. einen unvermeidlichen
female
 1. eine unvermeidliche
 2. einer unvermeidliche
 3. einer unvermeidlicher
 4. eine unvermeidlicher
neuter
 1. ein unvermeidliches
 2. eines unvermeidliches
 3. einem unvermeidlichem
 4. ein unvermeidlichen
liczba mnoga
 1. keine unvermeidliche
 2. keiner unvermeidliche
 3. keinen unvermeidlichen
 4. keine unvermeidlicher

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unvermeidlicher
 2. unvermeidlichen
 3. unvermeidlichen
 4. unvermeidlichen
female
 1. unvermeidliche
 2. unvermeidliche
 3. unvermeidlichen
 4. unvermeidlichen
neuter
 1. unvermeidliches
 2. unvermeidliches
 3. unvermeidlichen
 4. unvermeidlichen
liczba mnoga
 1. unvermeidlichen
 2. unvermeidlichen
 3. unvermeidlichen
 4. unvermeidlichen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unvermeidlichste
 2. des unvermeidlichsten
 3. dem unvermeidlichsten
 4. den unvermeidlichsten
female
 1. die unvermeidlichste
 2. der unvermeidlichste
 3. der unvermeidlichsten
 4. die unvermeidlichsten
neuter
 1. das unvermeidlichste
 2. des unvermeidlichste
 3. dem unvermeidlichsten
 4. das unvermeidlichsten
liczba mnoga
 1. die unvermeidlichsten
 2. der unvermeidlichsten
 3. den unvermeidlichsten
 4. die unvermeidlichsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unvermeidlichster
 2. eines unvermeidlichsten
 3. einem unvermeidlichstem
 4. einen unvermeidlichsten
female
 1. eine unvermeidlichste
 2. einer unvermeidlichste
 3. einer unvermeidlichster
 4. eine unvermeidlichster
neuter
 1. ein unvermeidlichstes
 2. eines unvermeidlichstes
 3. einem unvermeidlichstem
 4. ein unvermeidlichsten
liczba mnoga
 1. keine unvermeidlichste
 2. keiner unvermeidlichste
 3. keinen unvermeidlichsten
 4. keine unvermeidlichster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unvermeidlichster
 2. unvermeidlichsten
 3. unvermeidlichsten
 4. unvermeidlichsten
female
 1. unvermeidlichste
 2. unvermeidlichste
 3. unvermeidlichsten
 4. unvermeidlichsten
neuter
 1. unvermeidlichstes
 2. unvermeidlichstes
 3. unvermeidlichsten
 4. unvermeidlichsten
liczba mnoga
 1. unvermeidlichsten
 2. unvermeidlichsten
 3. unvermeidlichsten
 4. unvermeidlichsten