Ogólne informacje

 1. starrköpfig

Stopniowanie przymiotnika

 1. starrköpfig
 2. starrköpfiger
 3. starrköpfigsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der starrköpfige
 2. des starrköpfigen
 3. dem starrköpfigen
 4. den starrköpfigen
female
 1. die starrköpfige
 2. der starrköpfige
 3. der starrköpfigen
 4. die starrköpfigen
neuter
 1. das starrköpfige
 2. des starrköpfige
 3. dem starrköpfigen
 4. das starrköpfigen
liczba mnoga
 1. die starrköpfigen
 2. der starrköpfigen
 3. den starrköpfigen
 4. die starrköpfigen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein starrköpfiger
 2. eines starrköpfigen
 3. einem starrköpfigem
 4. einen starrköpfigen
female
 1. eine starrköpfige
 2. einer starrköpfige
 3. einer starrköpfiger
 4. eine starrköpfiger
neuter
 1. ein starrköpfiges
 2. eines starrköpfiges
 3. einem starrköpfigem
 4. ein starrköpfigen
liczba mnoga
 1. - starrköpfige
 2. - starrköpfige
 3. - starrköpfigen
 4. - starrköpfiger

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. starrköpfiger
 2. starrköpfigen
 3. starrköpfigen
 4. starrköpfigen
female
 1. starrköpfige
 2. starrköpfige
 3. starrköpfigen
 4. starrköpfigen
neuter
 1. starrköpfiges
 2. starrköpfiges
 3. starrköpfigen
 4. starrköpfigen
liczba mnoga
 1. starrköpfigen
 2. starrköpfigen
 3. starrköpfigen
 4. starrköpfigen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der starrköpfige
 2. des starrköpfigen
 3. dem starrköpfigen
 4. den starrköpfigen
female
 1. die starrköpfige
 2. der starrköpfige
 3. der starrköpfigen
 4. die starrköpfigen
neuter
 1. das starrköpfige
 2. des starrköpfige
 3. dem starrköpfigen
 4. das starrköpfigen
liczba mnoga
 1. die starrköpfigen
 2. der starrköpfigen
 3. den starrköpfigen
 4. die starrköpfigen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein starrköpfiger
 2. eines starrköpfigen
 3. einem starrköpfigem
 4. einen starrköpfigen
female
 1. eine starrköpfige
 2. einer starrköpfige
 3. einer starrköpfiger
 4. eine starrköpfiger
neuter
 1. ein starrköpfiges
 2. eines starrköpfiges
 3. einem starrköpfigem
 4. ein starrköpfigen
liczba mnoga
 1. keine starrköpfige
 2. keiner starrköpfige
 3. keinen starrköpfigen
 4. keine starrköpfiger

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. starrköpfiger
 2. starrköpfigen
 3. starrköpfigen
 4. starrköpfigen
female
 1. starrköpfige
 2. starrköpfige
 3. starrköpfigen
 4. starrköpfigen
neuter
 1. starrköpfiges
 2. starrköpfiges
 3. starrköpfigen
 4. starrköpfigen
liczba mnoga
 1. starrköpfigen
 2. starrköpfigen
 3. starrköpfigen
 4. starrköpfigen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der starrköpfigste
 2. des starrköpfigsten
 3. dem starrköpfigsten
 4. den starrköpfigsten
female
 1. die starrköpfigste
 2. der starrköpfigste
 3. der starrköpfigsten
 4. die starrköpfigsten
neuter
 1. das starrköpfigste
 2. des starrköpfigste
 3. dem starrköpfigsten
 4. das starrköpfigsten
liczba mnoga
 1. die starrköpfigsten
 2. der starrköpfigsten
 3. den starrköpfigsten
 4. die starrköpfigsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein starrköpfigster
 2. eines starrköpfigsten
 3. einem starrköpfigstem
 4. einen starrköpfigsten
female
 1. eine starrköpfigste
 2. einer starrköpfigste
 3. einer starrköpfigster
 4. eine starrköpfigster
neuter
 1. ein starrköpfigstes
 2. eines starrköpfigstes
 3. einem starrköpfigstem
 4. ein starrköpfigsten
liczba mnoga
 1. keine starrköpfigste
 2. keiner starrköpfigste
 3. keinen starrköpfigsten
 4. keine starrköpfigster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. starrköpfigster
 2. starrköpfigsten
 3. starrköpfigsten
 4. starrköpfigsten
female
 1. starrköpfigste
 2. starrköpfigste
 3. starrköpfigsten
 4. starrköpfigsten
neuter
 1. starrköpfigstes
 2. starrköpfigstes
 3. starrköpfigsten
 4. starrköpfigsten
liczba mnoga
 1. starrköpfigsten
 2. starrköpfigsten
 3. starrköpfigsten
 4. starrköpfigsten