Ogólne informacje

 1. störrisch

Stopniowanie przymiotnika

 1. störrisch
 2. störrischer
 3. störrischsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der störrische
 2. des störrischen
 3. dem störrischen
 4. den störrischen
female
 1. die störrische
 2. der störrische
 3. der störrischen
 4. die störrischen
neuter
 1. das störrische
 2. des störrische
 3. dem störrischen
 4. das störrischen
liczba mnoga
 1. die störrischen
 2. der störrischen
 3. den störrischen
 4. die störrischen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein störrischer
 2. eines störrischen
 3. einem störrischem
 4. einen störrischen
female
 1. eine störrische
 2. einer störrische
 3. einer störrischer
 4. eine störrischer
neuter
 1. ein störrisches
 2. eines störrisches
 3. einem störrischem
 4. ein störrischen
liczba mnoga
 1. - störrische
 2. - störrische
 3. - störrischen
 4. - störrischer

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. störrischer
 2. störrischen
 3. störrischen
 4. störrischen
female
 1. störrische
 2. störrische
 3. störrischen
 4. störrischen
neuter
 1. störrisches
 2. störrisches
 3. störrischen
 4. störrischen
liczba mnoga
 1. störrischen
 2. störrischen
 3. störrischen
 4. störrischen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der störrische
 2. des störrischen
 3. dem störrischen
 4. den störrischen
female
 1. die störrische
 2. der störrische
 3. der störrischen
 4. die störrischen
neuter
 1. das störrische
 2. des störrische
 3. dem störrischen
 4. das störrischen
liczba mnoga
 1. die störrischen
 2. der störrischen
 3. den störrischen
 4. die störrischen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein störrischer
 2. eines störrischen
 3. einem störrischem
 4. einen störrischen
female
 1. eine störrische
 2. einer störrische
 3. einer störrischer
 4. eine störrischer
neuter
 1. ein störrisches
 2. eines störrisches
 3. einem störrischem
 4. ein störrischen
liczba mnoga
 1. keine störrische
 2. keiner störrische
 3. keinen störrischen
 4. keine störrischer

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. störrischer
 2. störrischen
 3. störrischen
 4. störrischen
female
 1. störrische
 2. störrische
 3. störrischen
 4. störrischen
neuter
 1. störrisches
 2. störrisches
 3. störrischen
 4. störrischen
liczba mnoga
 1. störrischen
 2. störrischen
 3. störrischen
 4. störrischen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der störrischste
 2. des störrischsten
 3. dem störrischsten
 4. den störrischsten
female
 1. die störrischste
 2. der störrischste
 3. der störrischsten
 4. die störrischsten
neuter
 1. das störrischste
 2. des störrischste
 3. dem störrischsten
 4. das störrischsten
liczba mnoga
 1. die störrischsten
 2. der störrischsten
 3. den störrischsten
 4. die störrischsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein störrischster
 2. eines störrischsten
 3. einem störrischstem
 4. einen störrischsten
female
 1. eine störrischste
 2. einer störrischste
 3. einer störrischster
 4. eine störrischster
neuter
 1. ein störrischstes
 2. eines störrischstes
 3. einem störrischstem
 4. ein störrischsten
liczba mnoga
 1. keine störrischste
 2. keiner störrischste
 3. keinen störrischsten
 4. keine störrischster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. störrischster
 2. störrischsten
 3. störrischsten
 4. störrischsten
female
 1. störrischste
 2. störrischste
 3. störrischsten
 4. störrischsten
neuter
 1. störrischstes
 2. störrischstes
 3. störrischsten
 4. störrischsten
liczba mnoga
 1. störrischsten
 2. störrischsten
 3. störrischsten
 4. störrischsten