Ogólne informacje

 1. unerbittlich

Stopniowanie przymiotnika

 1. unerbittlich
 2. unerbittlicher
 3. unerbittlichsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unerbittliche
 2. des unerbittlichen
 3. dem unerbittlichen
 4. den unerbittlichen
female
 1. die unerbittliche
 2. der unerbittliche
 3. der unerbittlichen
 4. die unerbittlichen
neuter
 1. das unerbittliche
 2. des unerbittliche
 3. dem unerbittlichen
 4. das unerbittlichen
liczba mnoga
 1. die unerbittlichen
 2. der unerbittlichen
 3. den unerbittlichen
 4. die unerbittlichen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unerbittlicher
 2. eines unerbittlichen
 3. einem unerbittlichem
 4. einen unerbittlichen
female
 1. eine unerbittliche
 2. einer unerbittliche
 3. einer unerbittlicher
 4. eine unerbittlicher
neuter
 1. ein unerbittliches
 2. eines unerbittliches
 3. einem unerbittlichem
 4. ein unerbittlichen
liczba mnoga
 1. - unerbittliche
 2. - unerbittliche
 3. - unerbittlichen
 4. - unerbittlicher

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unerbittlicher
 2. unerbittlichen
 3. unerbittlichen
 4. unerbittlichen
female
 1. unerbittliche
 2. unerbittliche
 3. unerbittlichen
 4. unerbittlichen
neuter
 1. unerbittliches
 2. unerbittliches
 3. unerbittlichen
 4. unerbittlichen
liczba mnoga
 1. unerbittlichen
 2. unerbittlichen
 3. unerbittlichen
 4. unerbittlichen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unerbittliche
 2. des unerbittlichen
 3. dem unerbittlichen
 4. den unerbittlichen
female
 1. die unerbittliche
 2. der unerbittliche
 3. der unerbittlichen
 4. die unerbittlichen
neuter
 1. das unerbittliche
 2. des unerbittliche
 3. dem unerbittlichen
 4. das unerbittlichen
liczba mnoga
 1. die unerbittlichen
 2. der unerbittlichen
 3. den unerbittlichen
 4. die unerbittlichen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unerbittlicher
 2. eines unerbittlichen
 3. einem unerbittlichem
 4. einen unerbittlichen
female
 1. eine unerbittliche
 2. einer unerbittliche
 3. einer unerbittlicher
 4. eine unerbittlicher
neuter
 1. ein unerbittliches
 2. eines unerbittliches
 3. einem unerbittlichem
 4. ein unerbittlichen
liczba mnoga
 1. keine unerbittliche
 2. keiner unerbittliche
 3. keinen unerbittlichen
 4. keine unerbittlicher

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unerbittlicher
 2. unerbittlichen
 3. unerbittlichen
 4. unerbittlichen
female
 1. unerbittliche
 2. unerbittliche
 3. unerbittlichen
 4. unerbittlichen
neuter
 1. unerbittliches
 2. unerbittliches
 3. unerbittlichen
 4. unerbittlichen
liczba mnoga
 1. unerbittlichen
 2. unerbittlichen
 3. unerbittlichen
 4. unerbittlichen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unerbittlichste
 2. des unerbittlichsten
 3. dem unerbittlichsten
 4. den unerbittlichsten
female
 1. die unerbittlichste
 2. der unerbittlichste
 3. der unerbittlichsten
 4. die unerbittlichsten
neuter
 1. das unerbittlichste
 2. des unerbittlichste
 3. dem unerbittlichsten
 4. das unerbittlichsten
liczba mnoga
 1. die unerbittlichsten
 2. der unerbittlichsten
 3. den unerbittlichsten
 4. die unerbittlichsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unerbittlichster
 2. eines unerbittlichsten
 3. einem unerbittlichstem
 4. einen unerbittlichsten
female
 1. eine unerbittlichste
 2. einer unerbittlichste
 3. einer unerbittlichster
 4. eine unerbittlichster
neuter
 1. ein unerbittlichstes
 2. eines unerbittlichstes
 3. einem unerbittlichstem
 4. ein unerbittlichsten
liczba mnoga
 1. keine unerbittlichste
 2. keiner unerbittlichste
 3. keinen unerbittlichsten
 4. keine unerbittlichster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unerbittlichster
 2. unerbittlichsten
 3. unerbittlichsten
 4. unerbittlichsten
female
 1. unerbittlichste
 2. unerbittlichste
 3. unerbittlichsten
 4. unerbittlichsten
neuter
 1. unerbittlichstes
 2. unerbittlichstes
 3. unerbittlichsten
 4. unerbittlichsten
liczba mnoga
 1. unerbittlichsten
 2. unerbittlichsten
 3. unerbittlichsten
 4. unerbittlichsten