Ogólne informacje

 1. unnachgiebig

Stopniowanie przymiotnika

 1. unnachgiebig
 2. unnachgiebiger
 3. unnachgiebigsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unnachgiebige
 2. des unnachgiebigen
 3. dem unnachgiebigen
 4. den unnachgiebigen
female
 1. die unnachgiebige
 2. der unnachgiebige
 3. der unnachgiebigen
 4. die unnachgiebigen
neuter
 1. das unnachgiebige
 2. des unnachgiebige
 3. dem unnachgiebigen
 4. das unnachgiebigen
liczba mnoga
 1. die unnachgiebigen
 2. der unnachgiebigen
 3. den unnachgiebigen
 4. die unnachgiebigen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unnachgiebiger
 2. eines unnachgiebigen
 3. einem unnachgiebigem
 4. einen unnachgiebigen
female
 1. eine unnachgiebige
 2. einer unnachgiebige
 3. einer unnachgiebiger
 4. eine unnachgiebiger
neuter
 1. ein unnachgiebiges
 2. eines unnachgiebiges
 3. einem unnachgiebigem
 4. ein unnachgiebigen
liczba mnoga
 1. - unnachgiebige
 2. - unnachgiebige
 3. - unnachgiebigen
 4. - unnachgiebiger

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unnachgiebiger
 2. unnachgiebigen
 3. unnachgiebigen
 4. unnachgiebigen
female
 1. unnachgiebige
 2. unnachgiebige
 3. unnachgiebigen
 4. unnachgiebigen
neuter
 1. unnachgiebiges
 2. unnachgiebiges
 3. unnachgiebigen
 4. unnachgiebigen
liczba mnoga
 1. unnachgiebigen
 2. unnachgiebigen
 3. unnachgiebigen
 4. unnachgiebigen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unnachgiebige
 2. des unnachgiebigen
 3. dem unnachgiebigen
 4. den unnachgiebigen
female
 1. die unnachgiebige
 2. der unnachgiebige
 3. der unnachgiebigen
 4. die unnachgiebigen
neuter
 1. das unnachgiebige
 2. des unnachgiebige
 3. dem unnachgiebigen
 4. das unnachgiebigen
liczba mnoga
 1. die unnachgiebigen
 2. der unnachgiebigen
 3. den unnachgiebigen
 4. die unnachgiebigen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unnachgiebiger
 2. eines unnachgiebigen
 3. einem unnachgiebigem
 4. einen unnachgiebigen
female
 1. eine unnachgiebige
 2. einer unnachgiebige
 3. einer unnachgiebiger
 4. eine unnachgiebiger
neuter
 1. ein unnachgiebiges
 2. eines unnachgiebiges
 3. einem unnachgiebigem
 4. ein unnachgiebigen
liczba mnoga
 1. keine unnachgiebige
 2. keiner unnachgiebige
 3. keinen unnachgiebigen
 4. keine unnachgiebiger

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unnachgiebiger
 2. unnachgiebigen
 3. unnachgiebigen
 4. unnachgiebigen
female
 1. unnachgiebige
 2. unnachgiebige
 3. unnachgiebigen
 4. unnachgiebigen
neuter
 1. unnachgiebiges
 2. unnachgiebiges
 3. unnachgiebigen
 4. unnachgiebigen
liczba mnoga
 1. unnachgiebigen
 2. unnachgiebigen
 3. unnachgiebigen
 4. unnachgiebigen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unnachgiebigste
 2. des unnachgiebigsten
 3. dem unnachgiebigsten
 4. den unnachgiebigsten
female
 1. die unnachgiebigste
 2. der unnachgiebigste
 3. der unnachgiebigsten
 4. die unnachgiebigsten
neuter
 1. das unnachgiebigste
 2. des unnachgiebigste
 3. dem unnachgiebigsten
 4. das unnachgiebigsten
liczba mnoga
 1. die unnachgiebigsten
 2. der unnachgiebigsten
 3. den unnachgiebigsten
 4. die unnachgiebigsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unnachgiebigster
 2. eines unnachgiebigsten
 3. einem unnachgiebigstem
 4. einen unnachgiebigsten
female
 1. eine unnachgiebigste
 2. einer unnachgiebigste
 3. einer unnachgiebigster
 4. eine unnachgiebigster
neuter
 1. ein unnachgiebigstes
 2. eines unnachgiebigstes
 3. einem unnachgiebigstem
 4. ein unnachgiebigsten
liczba mnoga
 1. keine unnachgiebigste
 2. keiner unnachgiebigste
 3. keinen unnachgiebigsten
 4. keine unnachgiebigster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unnachgiebigster
 2. unnachgiebigsten
 3. unnachgiebigsten
 4. unnachgiebigsten
female
 1. unnachgiebigste
 2. unnachgiebigste
 3. unnachgiebigsten
 4. unnachgiebigsten
neuter
 1. unnachgiebigstes
 2. unnachgiebigstes
 3. unnachgiebigsten
 4. unnachgiebigsten
liczba mnoga
 1. unnachgiebigsten
 2. unnachgiebigsten
 3. unnachgiebigsten
 4. unnachgiebigsten