Ogólne informacje

 1. unnachsichtig

Stopniowanie przymiotnika

 1. unnachsichtig
 2. unnachsichtiger
 3. unnachsichtigsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unnachsichtige
 2. des unnachsichtigen
 3. dem unnachsichtigen
 4. den unnachsichtigen
female
 1. die unnachsichtige
 2. der unnachsichtige
 3. der unnachsichtigen
 4. die unnachsichtigen
neuter
 1. das unnachsichtige
 2. des unnachsichtige
 3. dem unnachsichtigen
 4. das unnachsichtigen
liczba mnoga
 1. die unnachsichtigen
 2. der unnachsichtigen
 3. den unnachsichtigen
 4. die unnachsichtigen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unnachsichtiger
 2. eines unnachsichtigen
 3. einem unnachsichtigem
 4. einen unnachsichtigen
female
 1. eine unnachsichtige
 2. einer unnachsichtige
 3. einer unnachsichtiger
 4. eine unnachsichtiger
neuter
 1. ein unnachsichtiges
 2. eines unnachsichtiges
 3. einem unnachsichtigem
 4. ein unnachsichtigen
liczba mnoga
 1. - unnachsichtige
 2. - unnachsichtige
 3. - unnachsichtigen
 4. - unnachsichtiger

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unnachsichtiger
 2. unnachsichtigen
 3. unnachsichtigen
 4. unnachsichtigen
female
 1. unnachsichtige
 2. unnachsichtige
 3. unnachsichtigen
 4. unnachsichtigen
neuter
 1. unnachsichtiges
 2. unnachsichtiges
 3. unnachsichtigen
 4. unnachsichtigen
liczba mnoga
 1. unnachsichtigen
 2. unnachsichtigen
 3. unnachsichtigen
 4. unnachsichtigen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unnachsichtige
 2. des unnachsichtigen
 3. dem unnachsichtigen
 4. den unnachsichtigen
female
 1. die unnachsichtige
 2. der unnachsichtige
 3. der unnachsichtigen
 4. die unnachsichtigen
neuter
 1. das unnachsichtige
 2. des unnachsichtige
 3. dem unnachsichtigen
 4. das unnachsichtigen
liczba mnoga
 1. die unnachsichtigen
 2. der unnachsichtigen
 3. den unnachsichtigen
 4. die unnachsichtigen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unnachsichtiger
 2. eines unnachsichtigen
 3. einem unnachsichtigem
 4. einen unnachsichtigen
female
 1. eine unnachsichtige
 2. einer unnachsichtige
 3. einer unnachsichtiger
 4. eine unnachsichtiger
neuter
 1. ein unnachsichtiges
 2. eines unnachsichtiges
 3. einem unnachsichtigem
 4. ein unnachsichtigen
liczba mnoga
 1. keine unnachsichtige
 2. keiner unnachsichtige
 3. keinen unnachsichtigen
 4. keine unnachsichtiger

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unnachsichtiger
 2. unnachsichtigen
 3. unnachsichtigen
 4. unnachsichtigen
female
 1. unnachsichtige
 2. unnachsichtige
 3. unnachsichtigen
 4. unnachsichtigen
neuter
 1. unnachsichtiges
 2. unnachsichtiges
 3. unnachsichtigen
 4. unnachsichtigen
liczba mnoga
 1. unnachsichtigen
 2. unnachsichtigen
 3. unnachsichtigen
 4. unnachsichtigen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der unnachsichtigste
 2. des unnachsichtigsten
 3. dem unnachsichtigsten
 4. den unnachsichtigsten
female
 1. die unnachsichtigste
 2. der unnachsichtigste
 3. der unnachsichtigsten
 4. die unnachsichtigsten
neuter
 1. das unnachsichtigste
 2. des unnachsichtigste
 3. dem unnachsichtigsten
 4. das unnachsichtigsten
liczba mnoga
 1. die unnachsichtigsten
 2. der unnachsichtigsten
 3. den unnachsichtigsten
 4. die unnachsichtigsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein unnachsichtigster
 2. eines unnachsichtigsten
 3. einem unnachsichtigstem
 4. einen unnachsichtigsten
female
 1. eine unnachsichtigste
 2. einer unnachsichtigste
 3. einer unnachsichtigster
 4. eine unnachsichtigster
neuter
 1. ein unnachsichtigstes
 2. eines unnachsichtigstes
 3. einem unnachsichtigstem
 4. ein unnachsichtigsten
liczba mnoga
 1. keine unnachsichtigste
 2. keiner unnachsichtigste
 3. keinen unnachsichtigsten
 4. keine unnachsichtigster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. unnachsichtigster
 2. unnachsichtigsten
 3. unnachsichtigsten
 4. unnachsichtigsten
female
 1. unnachsichtigste
 2. unnachsichtigste
 3. unnachsichtigsten
 4. unnachsichtigsten
neuter
 1. unnachsichtigstes
 2. unnachsichtigstes
 3. unnachsichtigsten
 4. unnachsichtigsten
liczba mnoga
 1. unnachsichtigsten
 2. unnachsichtigsten
 3. unnachsichtigsten
 4. unnachsichtigsten