Ogólne informacje

 1. bekunden
 2. bekundend
 3. bekundet
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. bekunde
 2. bekundest
 3. bekundet
 4. bekunden
 5. bekundet
 6. bekunden
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. bekundete
 2. bekundetest
 3. bekundete
 4. bekundeten
 5. bekundetet
 6. bekundeten
Czas przeszły
 1. habe bekundet
 2. hast bekundet
 3. hat bekundet
 4. haben bekundet
 5. habt bekundet
 6. haben bekundet
Czas zaprzeszły
 1. hatte bekundet
 2. hattest bekundet
 3. hatte bekundet
 4. hatten bekundet
 5. hattet bekundet
 6. hatten bekundet
Czas przyszły Futur 1
 1. werde bekunden
 2. wirst bekunden
 3. wird bekunden
 4. werden bekunden
 5. werdet bekunden
 6. werden bekunden
Czas przyszły Futur 2
 1. werde bekundet haben
 2. wirst bekundet haben
 3. wird bekundet haben
 4. werden bekundet haben
 5. werdet bekundet haben
 6. werden bekundet haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. bekunde
 2. bekundest
 3. bekunde
 4. bekunden
 5. bekundet
 6. bekunden
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. bekundete
 2. bekundetest
 3. bekundete
 4. bekundeten
 5. bekundetet
 6. bekundeten
Czas przeszły
 1. habe bekundet
 2. habest bekundet
 3. habe bekundet
 4. haben bekundet
 5. habet bekundet
 6. haben bekundet
Czas zaprzeszły
 1. hätte bekundet
 2. hättest bekundet
 3. hätte bekundet
 4. hätten bekundet
 5. hättet bekundet
 6. hatten bekundet
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde bekunden
 2. würdest bekunden
 3. würde bekunden
 4. würden bekunden
 5. würdet bekunden
 6. würden bekunden
Czas przeszły
 1. werde bekundet haben
 2. wirst bekundet haben
 3. wird bekundet haben
 4. werden bekundet haben
 5. werdet bekundet haben
 6. werden bekundet haben

Tryb rozkazujący

 1. bekunde
 2. -
 3. bekundet
 4. -