Ogólne informacje

  1. Stift

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. der Stift
  2. des Stifts
  3. dem Stift
  4. den Stift
liczba mnoga
  1. die Stifte
  2. der Stifte
  3. den Stiften
  4. die Stifte