Ogólne informacje

  1. Gemeinheit

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. die Gemeinheit
  2. der Gemeinheit
  3. der Gemeinheit
  4. die Gemeinheit
liczba mnoga
  1. die Gemeinheiten
  2. der Gemeinheiten
  3. den Gemeinheiten
  4. die Gemeinheiten