Ogólne informacje

 1. podłość

Deklinacja

liczba pojedyncza
 1. podłość
 2. podłości
 3. podłości
 4. podłość
 5. podłością
 6. podłości
 7. podłości
liczba mnoga
 1. podłości
 2. podłości
 3. podłościom
 4. podłości
 5. podłościami
 6. podłościach
 7. podłości