Ogólne informacje

 1. podkupić
 2. dk
 3. -

Tryb orzekający

Prosty przyszły
 1. podkupię
 2. podkupisz
 3. podkupi
 4. podkupi
 5. podkupi
 6. podkupimy
 7. podkupicie
 8. podkupią

Czas przeszły (Imperfekt)

Liczba pojedyncza
 1. podkupiłem
 2. podkupiłeś
 3. podkupił
 4. podkupiła
 5. podkupiło
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. podkupiliśmy
 2. podkupiliście
 3. podkupili
Liczba mnoga żeńska
 1. podkupiłyśmy
 2. podkupiłyście
 3. podkupiły

Czas przyszły złożony

Liczba pojedyncza
 1. będę podkupię
 2. będziesz podkupisz
 3. będzie podkupi
 4. będzie podkupi
 5. będzie podkupi
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. będziemy podkupimy
 2. będziecie podkupicie
 3. będą podkupią
Liczba mnoga żeńska
 1. będziemy podkupimy
 2. będziecie podkupicie
 3. będą podkupią

Tryb rozkazujący

 1. podkup
 2. podkupi
 3. podkupmy
 4. podkupcie
 5. podkupią

Tryb przypuszczający

Liczba pojedyncza
 1. podkupiłbym
 2. podkupiłbyś
 3. podkupiłby
 4. podkupiłaby
 5. podkupiłoby
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. podkupilibyśmy
 2. podkupilibyście
 3. podkupiliby
Liczba mnoga żeńska
 1. podkupiłybyśmy
 2. podkupiłybyście
 3. podkupiłyby
Bezosobnik czasu przeszłego
 1. podkupiono
Imiesłów
 1. -
 2. podkupiony
 3. -
 4. podkupiwszy
Rzeczownik odsłowny
 1. podkupienie
Żeński przeszły
 1. podkupiłam
 2. podkupiłaś
Żeński przyszły
 1. podkupła
 2. podkupła
Żeński przypuszczający
 1. podkupiłabym
 2. podkupiłabyś