Ogólne informacje

 1. fahren
 2. fahrend
 3. gefahren
 4. sein

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. fahre
 2. fährst
 3. fährt
 4. fahren
 5. fahrt
 6. fahren
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. fuhr
 2. fuhrst
 3. fuhr
 4. fuhren
 5. fuhrt
 6. fuhren
Czas przeszły
 1. bin gefahren
 2. bist gefahren
 3. ist gefahren
 4. sind gefahren
 5. seid gefahren
 6. sind gefahren
Czas zaprzeszły
 1. war gefahren
 2. warst gefahren
 3. war gefahren
 4. waren gefahren
 5. wart gefahren
 6. waren gefahren
Czas przyszły Futur 1
 1. werde fahren
 2. wirst fahren
 3. wird fahren
 4. werden fahren
 5. werdet fahren
 6. werden fahren
Czas przyszły Futur 2
 1. werde gefahren sein
 2. wirst gefahren sein
 3. wird gefahren sein
 4. werden gefahren sein
 5. werdet gefahren sein
 6. werden gefahren sein

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. fahre
 2. fahrest
 3. fahre
 4. fahren
 5. fahret
 6. fahren
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. führe
 2. führest
 3. führe
 4. führen
 5. führet
 6. führen
Czas przeszły
 1. sei gefahren
 2. seiest gefahren
 3. sei gefahren
 4. seien gefahren
 5. seiet gefahren
 6. seien gefahren
Czas zaprzeszły
 1. wäre gefahren
 2. wärest gefahren
 3. wäre gefahren
 4. wären gefahren
 5. wäret gefahren
 6. waren gefahren
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - sein
 2. werdest - sein
 3. werde - sein
 4. werden - sein
 5. werdet - sein
 6. werden - sein

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde fahren
 2. würdest fahren
 3. würde fahren
 4. würden fahren
 5. würdet fahren
 6. würden fahren
Czas przeszły
 1. werde gefahren sein
 2. wirst gefahren sein
 3. wird gefahren sein
 4. werden gefahren sein
 5. werdet gefahren sein
 6. werden gefahren sein

Tryb rozkazujący

 1. fahre
 2. -
 3. fahrt
 4. -