Ogólne informacje

 1. fortfahren
 2. fortfahrend
 3. fortgefahren
 4. sein

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. fahre fort
 2. fährst fort
 3. fährt fort
 4. fahren fort
 5. fahrt fort
 6. fahren fort
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. fuhr fort
 2. fuhrst fort
 3. fuhr fort
 4. fuhren fort
 5. fuhrt fort
 6. fuhren fort
Czas przeszły
 1. bin fortgefahren
 2. bist fortgefahren
 3. ist fortgefahren
 4. sind fortgefahren
 5. seid fortgefahren
 6. sind fortgefahren
Czas zaprzeszły
 1. war fortgefahren
 2. warst fortgefahren
 3. war fortgefahren
 4. waren fortgefahren
 5. wart fortgefahren
 6. waren fortgefahren
Czas przyszły Futur 1
 1. werde fortfahren
 2. wirst fortfahren
 3. wird fortfahren
 4. werden fortfahren
 5. werdet fortfahren
 6. werden fortfahren
Czas przyszły Futur 2
 1. werde fortgefahren sein
 2. wirst fortgefahren sein
 3. wird fortgefahren sein
 4. werden fortgefahren sein
 5. werdet fortgefahren sein
 6. werden fortgefahren sein

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. fahre fort
 2. fahrest fort
 3. fahre fort
 4. fahren fort
 5. fahret fort
 6. fahren fort
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. führe fort
 2. führest fort
 3. führe fort
 4. führen fort
 5. führet fort
 6. führen fort
Czas przeszły
 1. sei fortgefahren
 2. seiest fortgefahren
 3. sei fortgefahren
 4. seien fortgefahren
 5. seiet fortgefahren
 6. seien fortgefahren
Czas zaprzeszły
 1. wäre fortgefahren
 2. wärest fortgefahren
 3. wäre fortgefahren
 4. wären fortgefahren
 5. wäret fortgefahren
 6. waren fortgefahren
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - sein
 2. werdest - sein
 3. werde - sein
 4. werden - sein
 5. werdet - sein
 6. werden - sein

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde fortfahren
 2. würdest fortfahren
 3. würde fortfahren
 4. würden fortfahren
 5. würdet fortfahren
 6. würden fortfahren
Czas przeszły
 1. werde fortgefahren sein
 2. wirst fortgefahren sein
 3. wird fortgefahren sein
 4. werden fortgefahren sein
 5. werdet fortgefahren sein
 6. werden fortgefahren sein

Tryb rozkazujący

 1. fahre fort
 2. -
 3. fahrt fort
 4. -