Ogólne informacje

 1. reisen
 2. reisend
 3. gereist
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. reise
 2. reist
 3. reist
 4. reisen
 5. reist
 6. reisen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. reiste
 2. reistest
 3. reiste
 4. reisten
 5. reistet
 6. reisten
Czas przeszły
 1. habe gereist
 2. hast gereist
 3. hat gereist
 4. haben gereist
 5. habt gereist
 6. haben gereist
Czas zaprzeszły
 1. hatte gereist
 2. hattest gereist
 3. hatte gereist
 4. hatten gereist
 5. hattet gereist
 6. hatten gereist
Czas przyszły Futur 1
 1. werde reisen
 2. wirst reisen
 3. wird reisen
 4. werden reisen
 5. werdet reisen
 6. werden reisen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde gereist haben
 2. wirst gereist haben
 3. wird gereist haben
 4. werden gereist haben
 5. werdet gereist haben
 6. werden gereist haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. reise
 2. reisest
 3. reise
 4. reisen
 5. reiset
 6. reisen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. reiste
 2. reistest
 3. reiste
 4. reisten
 5. reistet
 6. reisten
Czas przeszły
 1. habe gereist
 2. habest gereist
 3. habe gereist
 4. haben gereist
 5. habet gereist
 6. haben gereist
Czas zaprzeszły
 1. hätte gereist
 2. hättest gereist
 3. hätte gereist
 4. hätten gereist
 5. hättet gereist
 6. hatten gereist
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde reisen
 2. würdest reisen
 3. würde reisen
 4. würden reisen
 5. würdet reisen
 6. würden reisen
Czas przeszły
 1. werde gereist haben
 2. wirst gereist haben
 3. wird gereist haben
 4. werden gereist haben
 5. werdet gereist haben
 6. werden gereist haben

Tryb rozkazujący

 1. reise
 2. -
 3. reist
 4. -