Ogólne informacje

 1. przerwać
 2. dk
 3. -

Tryb orzekający

Prosty przyszły
 1. przeuję
 2. przeujesz
 3. przeuje
 4. przeuje
 5. przeuje
 6. przeujemy
 7. przeujecie
 8. przeują

Czas przeszły (Imperfekt)

Liczba pojedyncza
 1. przerwałem
 2. przerwałeś
 3. przerwał
 4. przerwała
 5. przerwało
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. przerwaliśmy
 2. przerwaliście
 3. przerwali
Liczba mnoga żeńska
 1. przerwałyśmy
 2. przerwałyście
 3. przerwały

Czas przyszły złożony

Liczba pojedyncza
 1. będę przerwę
 2. będziesz przerwiesz
 3. będzie przerwie
 4. będzie przerwie
 5. będzie przerwie
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. będziemy przerwiemy
 2. będziecie przerwiecie
 3. będą przerwą
Liczba mnoga żeńska
 1. będziemy przerwiemy
 2. będziecie przerwiecie
 3. będą przerwą

Tryb rozkazujący

 1. przeuj
 2. przeuje
 3. przeujmy
 4. przeujcie
 5. przeują

Tryb przypuszczający

Liczba pojedyncza
 1. przerwałbym
 2. przerwałbyś
 3. przerwałby
 4. przerwałaby
 5. przerwałoby
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. przerwalibyśmy
 2. przerwalibyście
 3. przerwaliby
Liczba mnoga żeńska
 1. przerwałybyśmy
 2. przerwałybyście
 3. przerwałyby
Bezosobnik czasu przeszłego
 1. przerwano
Imiesłów
 1. -
 2. -
 3. -
 4. przerwawszy
Rzeczownik odsłowny
 1. przerwanie
Żeński przeszły
 1. przerwałam
 2. przerwałaś
Żeński przyszły
 1. -
 2. -
Żeński przypuszczający
 1. przerwałabym
 2. przerwałabyś