Ogólne informacje

 1. äquivalent

Stopniowanie przymiotnika

 1. äquivalent
 2. äquivalenter
 3. äquivalentesten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der äquivalente
 2. des äquivalenten
 3. dem äquivalenten
 4. den äquivalenten
female
 1. die äquivalente
 2. der äquivalente
 3. der äquivalenten
 4. die äquivalenten
neuter
 1. das äquivalente
 2. des äquivalente
 3. dem äquivalenten
 4. das äquivalenten
liczba mnoga
 1. die äquivalenten
 2. der äquivalenten
 3. den äquivalenten
 4. die äquivalenten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein äquivalenter
 2. eines äquivalenten
 3. einem äquivalentem
 4. einen äquivalenten
female
 1. eine äquivalente
 2. einer äquivalente
 3. einer äquivalenter
 4. eine äquivalenter
neuter
 1. ein äquivalentes
 2. eines äquivalentes
 3. einem äquivalentem
 4. ein äquivalenten
liczba mnoga
 1. - äquivalente
 2. - äquivalente
 3. - äquivalenten
 4. - äquivalenter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. äquivalenter
 2. äquivalenten
 3. äquivalenten
 4. äquivalenten
female
 1. äquivalente
 2. äquivalente
 3. äquivalenten
 4. äquivalenten
neuter
 1. äquivalentes
 2. äquivalentes
 3. äquivalenten
 4. äquivalenten
liczba mnoga
 1. äquivalenten
 2. äquivalenten
 3. äquivalenten
 4. äquivalenten

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der äquivalente
 2. des äquivalenten
 3. dem äquivalenten
 4. den äquivalenten
female
 1. die äquivalente
 2. der äquivalente
 3. der äquivalenten
 4. die äquivalenten
neuter
 1. das äquivalente
 2. des äquivalente
 3. dem äquivalenten
 4. das äquivalenten
liczba mnoga
 1. die äquivalenten
 2. der äquivalenten
 3. den äquivalenten
 4. die äquivalenten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein äquivalenter
 2. eines äquivalenten
 3. einem äquivalentem
 4. einen äquivalenten
female
 1. eine äquivalente
 2. einer äquivalente
 3. einer äquivalenter
 4. eine äquivalenter
neuter
 1. ein äquivalentes
 2. eines äquivalentes
 3. einem äquivalentem
 4. ein äquivalenten
liczba mnoga
 1. keine äquivalente
 2. keiner äquivalente
 3. keinen äquivalenten
 4. keine äquivalenter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. äquivalenter
 2. äquivalenten
 3. äquivalenten
 4. äquivalenten
female
 1. äquivalente
 2. äquivalente
 3. äquivalenten
 4. äquivalenten
neuter
 1. äquivalentes
 2. äquivalentes
 3. äquivalenten
 4. äquivalenten
liczba mnoga
 1. äquivalenten
 2. äquivalenten
 3. äquivalenten
 4. äquivalenten

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der äquivalenteste
 2. des äquivalentesten
 3. dem äquivalentesten
 4. den äquivalentesten
female
 1. die äquivalenteste
 2. der äquivalenteste
 3. der äquivalentesten
 4. die äquivalentesten
neuter
 1. das äquivalenteste
 2. des äquivalenteste
 3. dem äquivalentesten
 4. das äquivalentesten
liczba mnoga
 1. die äquivalentesten
 2. der äquivalentesten
 3. den äquivalentesten
 4. die äquivalentesten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein äquivalentester
 2. eines äquivalentesten
 3. einem äquivalentestem
 4. einen äquivalentesten
female
 1. eine äquivalenteste
 2. einer äquivalenteste
 3. einer äquivalentester
 4. eine äquivalentester
neuter
 1. ein äquivalentestes
 2. eines äquivalentestes
 3. einem äquivalentestem
 4. ein äquivalentesten
liczba mnoga
 1. keine äquivalenteste
 2. keiner äquivalenteste
 3. keinen äquivalentesten
 4. keine äquivalentester

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. äquivalentester
 2. äquivalentesten
 3. äquivalentesten
 4. äquivalentesten
female
 1. äquivalenteste
 2. äquivalenteste
 3. äquivalentesten
 4. äquivalentesten
neuter
 1. äquivalentestes
 2. äquivalentestes
 3. äquivalentesten
 4. äquivalentesten
liczba mnoga
 1. äquivalentesten
 2. äquivalentesten
 3. äquivalentesten
 4. äquivalentesten