Ogólne informacje

 1. synonym

Stopniowanie przymiotnika

 1. synonym
 2. synonymer
 3. synonymsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der synonyme
 2. des synonymen
 3. dem synonymen
 4. den synonymen
female
 1. die synonyme
 2. der synonyme
 3. der synonymen
 4. die synonymen
neuter
 1. das synonyme
 2. des synonyme
 3. dem synonymen
 4. das synonymen
liczba mnoga
 1. die synonymen
 2. der synonymen
 3. den synonymen
 4. die synonymen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein synonymer
 2. eines synonymen
 3. einem synonymem
 4. einen synonymen
female
 1. eine synonyme
 2. einer synonyme
 3. einer synonymer
 4. eine synonymer
neuter
 1. ein synonymes
 2. eines synonymes
 3. einem synonymem
 4. ein synonymen
liczba mnoga
 1. - synonyme
 2. - synonyme
 3. - synonymen
 4. - synonymer

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. synonymer
 2. synonymen
 3. synonymen
 4. synonymen
female
 1. synonyme
 2. synonyme
 3. synonymen
 4. synonymen
neuter
 1. synonymes
 2. synonymes
 3. synonymen
 4. synonymen
liczba mnoga
 1. synonymen
 2. synonymen
 3. synonymen
 4. synonymen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der synonyme
 2. des synonymen
 3. dem synonymen
 4. den synonymen
female
 1. die synonyme
 2. der synonyme
 3. der synonymen
 4. die synonymen
neuter
 1. das synonyme
 2. des synonyme
 3. dem synonymen
 4. das synonymen
liczba mnoga
 1. die synonymen
 2. der synonymen
 3. den synonymen
 4. die synonymen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein synonymer
 2. eines synonymen
 3. einem synonymem
 4. einen synonymen
female
 1. eine synonyme
 2. einer synonyme
 3. einer synonymer
 4. eine synonymer
neuter
 1. ein synonymes
 2. eines synonymes
 3. einem synonymem
 4. ein synonymen
liczba mnoga
 1. keine synonyme
 2. keiner synonyme
 3. keinen synonymen
 4. keine synonymer

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. synonymer
 2. synonymen
 3. synonymen
 4. synonymen
female
 1. synonyme
 2. synonyme
 3. synonymen
 4. synonymen
neuter
 1. synonymes
 2. synonymes
 3. synonymen
 4. synonymen
liczba mnoga
 1. synonymen
 2. synonymen
 3. synonymen
 4. synonymen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der synonymste
 2. des synonymsten
 3. dem synonymsten
 4. den synonymsten
female
 1. die synonymste
 2. der synonymste
 3. der synonymsten
 4. die synonymsten
neuter
 1. das synonymste
 2. des synonymste
 3. dem synonymsten
 4. das synonymsten
liczba mnoga
 1. die synonymsten
 2. der synonymsten
 3. den synonymsten
 4. die synonymsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein synonymster
 2. eines synonymsten
 3. einem synonymstem
 4. einen synonymsten
female
 1. eine synonymste
 2. einer synonymste
 3. einer synonymster
 4. eine synonymster
neuter
 1. ein synonymstes
 2. eines synonymstes
 3. einem synonymstem
 4. ein synonymsten
liczba mnoga
 1. keine synonymste
 2. keiner synonymste
 3. keinen synonymsten
 4. keine synonymster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. synonymster
 2. synonymsten
 3. synonymsten
 4. synonymsten
female
 1. synonymste
 2. synonymste
 3. synonymsten
 4. synonymsten
neuter
 1. synonymstes
 2. synonymstes
 3. synonymsten
 4. synonymsten
liczba mnoga
 1. synonymsten
 2. synonymsten
 3. synonymsten
 4. synonymsten