Ogólne informacje

 1. geruhen
 2. geruhend
 3. geruht
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. geruhe
 2. geruhst
 3. geruht
 4. geruhen
 5. geruht
 6. geruhen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. geruhte
 2. geruhtest
 3. geruhte
 4. geruhten
 5. geruhtet
 6. geruhten
Czas przeszły
 1. habe geruht
 2. hast geruht
 3. hat geruht
 4. haben geruht
 5. habt geruht
 6. haben geruht
Czas zaprzeszły
 1. hatte geruht
 2. hattest geruht
 3. hatte geruht
 4. hatten geruht
 5. hattet geruht
 6. hatten geruht
Czas przyszły Futur 1
 1. werde geruhen
 2. wirst geruhen
 3. wird geruhen
 4. werden geruhen
 5. werdet geruhen
 6. werden geruhen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde geruht haben
 2. wirst geruht haben
 3. wird geruht haben
 4. werden geruht haben
 5. werdet geruht haben
 6. werden geruht haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. geruhe
 2. geruhest
 3. geruhe
 4. geruhen
 5. geruhet
 6. geruhen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. geruhte
 2. geruhtest
 3. geruhte
 4. geruhten
 5. geruhtet
 6. geruhten
Czas przeszły
 1. habe geruht
 2. habest geruht
 3. habe geruht
 4. haben geruht
 5. habet geruht
 6. haben geruht
Czas zaprzeszły
 1. hätte geruht
 2. hättest geruht
 3. hätte geruht
 4. hätten geruht
 5. hättet geruht
 6. hatten geruht
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde geruhen
 2. würdest geruhen
 3. würde geruhen
 4. würden geruhen
 5. würdet geruhen
 6. würden geruhen
Czas przeszły
 1. werde geruht haben
 2. wirst geruht haben
 3. wird geruht haben
 4. werden geruht haben
 5. werdet geruht haben
 6. werden geruht haben

Tryb rozkazujący

 1. geruhe
 2. -
 3. -
 4. -