Ogólne informacje

 1. herablassen
 2. herablassend
 3. herabgelassen
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. lasse herab
 2. läßt herab
 3. läßt herab
 4. lassen herab
 5. laßt herab
 6. lassen herab
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. ließ herab
 2. ließest herab
 3. ließ herab
 4. ließen herab
 5. ließt herab
 6. ließen herab
Czas przeszły
 1. habe herabgelassen
 2. hast herabgelassen
 3. hat herabgelassen
 4. haben herabgelassen
 5. habt herabgelassen
 6. haben herabgelassen
Czas zaprzeszły
 1. hatte herabgelassen
 2. hattest herabgelassen
 3. hatte herabgelassen
 4. hatten herabgelassen
 5. hattet herabgelassen
 6. hatten herabgelassen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde herablassen
 2. wirst herablassen
 3. wird herablassen
 4. werden herablassen
 5. werdet herablassen
 6. werden herablassen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde herabgelassen haben
 2. wirst herabgelassen haben
 3. wird herabgelassen haben
 4. werden herabgelassen haben
 5. werdet herabgelassen haben
 6. werden herabgelassen haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. lasse herab
 2. lassest herab
 3. lasse herab
 4. lassen herab
 5. lasset herab
 6. lassen herab
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. ließe herab
 2. ließest herab
 3. ließe herab
 4. ließen herab
 5. ließet herab
 6. ließen herab
Czas przeszły
 1. habe herabgelassen
 2. habest herabgelassen
 3. habe herabgelassen
 4. haben herabgelassen
 5. habet herabgelassen
 6. haben herabgelassen
Czas zaprzeszły
 1. hätte herabgelassen
 2. hättest herabgelassen
 3. hätte herabgelassen
 4. hätten herabgelassen
 5. hättet herabgelassen
 6. hatten herabgelassen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde herablassen
 2. würdest herablassen
 3. würde herablassen
 4. würden herablassen
 5. würdet herablassen
 6. würden herablassen
Czas przeszły
 1. werde herabgelassen haben
 2. wirst herabgelassen haben
 3. wird herabgelassen haben
 4. werden herabgelassen haben
 5. werdet herabgelassen haben
 6. werden herabgelassen haben

Tryb rozkazujący

 1. laß herab
 2. -
 3. -
 4. -