Ogólne informacje

 1. -

Deklinacja

liczba pojedyncza
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
liczba mnoga
 1. ra
 2. rów
 3. rom
 4. ra
 5. rami
 6. rach
 7. ry