Ogólne informacje

 1. rzęzić
 2. rzęzić
 3. ndk
 4. -

Tryb orzekający

Prosty przyszły
 1. rzężę
 2. rzęzisz
 3. rzęzi
 4. rzęzi
 5. rzęzi
 6. rzęzimy
 7. rzęzicie
 8. rzężą

Czas przeszły (Imperfekt)

Liczba pojedyncza
 1. rzęziłem
 2. rzęziłeś
 3. rzęził
 4. rzęziła
 5. rzęziło
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. rzęziliśmy
 2. rzęziliście
 3. rzęzili
Liczba mnoga żeńska
 1. rzęziłyśmy
 2. rzęziłyście
 3. rzęziły

Czas przyszły złożony

Liczba pojedyncza
 1. będę rzęził
 2. będziesz rzęził
 3. będzie rzęził
 4. będzie rzęziła
 5. będzie rzęziło
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. będziemy rzęzili
 2. będziecie rzęzili
 3. będą rzęzili
Liczba mnoga żeńska
 1. będziemy rzęziły
 2. będziecie rzęziły
 3. będą rzęziły

Tryb rozkazujący

 1. rzęź
 2. rzęzi
 3. rzęźmy
 4. rzęźcie
 5. rzężą

Tryb przypuszczający

Liczba pojedyncza
 1. rzęziłbym
 2. rzęziłbyś
 3. rzęziłby
 4. rzęziłaby
 5. rzęziłoby
Liczba mnoga męskoosobowa
 1. rzęzilibyśmy
 2. rzęzilibyście
 3. rzęziliby
Liczba mnoga żeńska
 1. rzęziłybyśmy
 2. rzęziłybyście
 3. rzęziłyby
Bezosobnik czasu przeszłego
 1. rzężono
Imiesłów
 1. zony
 2. -
 3. rzężąc
 4. -
Rzeczownik odsłowny
 1. rzężenie
Żeński przeszły
 1. rzęziłam
 2. rzęziłaś
Żeński przyszły
 1. rzęzła
 2. rzęzła
Żeński przypuszczający
 1. rzęziłabym
 2. rzęziłabyś