Ogólne informacje

 1. -
 2. -
 3. -
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
Czas przeszły
 1. habe -
 2. hast -
 3. hat -
 4. haben -
 5. habt -
 6. haben -
Czas zaprzeszły
 1. hatte -
 2. hattest -
 3. hatte -
 4. hatten -
 5. hattet -
 6. hatten -
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. wirst -
 3. wird -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. wirst - haben
 3. wird - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
Czas przeszły
 1. habe -
 2. habest -
 3. habe -
 4. haben -
 5. habet -
 6. haben -
Czas zaprzeszły
 1. hätte -
 2. hättest -
 3. hätte -
 4. hätten -
 5. hättet -
 6. hatten -
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde -
 2. würdest -
 3. würde -
 4. würden -
 5. würdet -
 6. würden -
Czas przeszły
 1. werde - haben
 2. wirst - haben
 3. wird - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb rozkazujący

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -