Ogólne informacje

 1. jammervoll

Stopniowanie przymiotnika

 1. jammervoll
 2. jammervoller
 3. jammervollsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der jammervolle
 2. des jammervollen
 3. dem jammervollen
 4. den jammervollen
female
 1. die jammervolle
 2. der jammervolle
 3. der jammervollen
 4. die jammervollen
neuter
 1. das jammervolle
 2. des jammervolle
 3. dem jammervollen
 4. das jammervollen
liczba mnoga
 1. die jammervollen
 2. der jammervollen
 3. den jammervollen
 4. die jammervollen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein jammervoller
 2. eines jammervollen
 3. einem jammervollem
 4. einen jammervollen
female
 1. eine jammervolle
 2. einer jammervolle
 3. einer jammervoller
 4. eine jammervoller
neuter
 1. ein jammervolles
 2. eines jammervolles
 3. einem jammervollem
 4. ein jammervollen
liczba mnoga
 1. - jammervolle
 2. - jammervolle
 3. - jammervollen
 4. - jammervoller

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. jammervoller
 2. jammervollen
 3. jammervollen
 4. jammervollen
female
 1. jammervolle
 2. jammervolle
 3. jammervollen
 4. jammervollen
neuter
 1. jammervolles
 2. jammervolles
 3. jammervollen
 4. jammervollen
liczba mnoga
 1. jammervollen
 2. jammervollen
 3. jammervollen
 4. jammervollen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der jammervolle
 2. des jammervollen
 3. dem jammervollen
 4. den jammervollen
female
 1. die jammervolle
 2. der jammervolle
 3. der jammervollen
 4. die jammervollen
neuter
 1. das jammervolle
 2. des jammervolle
 3. dem jammervollen
 4. das jammervollen
liczba mnoga
 1. die jammervollen
 2. der jammervollen
 3. den jammervollen
 4. die jammervollen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein jammervoller
 2. eines jammervollen
 3. einem jammervollem
 4. einen jammervollen
female
 1. eine jammervolle
 2. einer jammervolle
 3. einer jammervoller
 4. eine jammervoller
neuter
 1. ein jammervolles
 2. eines jammervolles
 3. einem jammervollem
 4. ein jammervollen
liczba mnoga
 1. keine jammervolle
 2. keiner jammervolle
 3. keinen jammervollen
 4. keine jammervoller

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. jammervoller
 2. jammervollen
 3. jammervollen
 4. jammervollen
female
 1. jammervolle
 2. jammervolle
 3. jammervollen
 4. jammervollen
neuter
 1. jammervolles
 2. jammervolles
 3. jammervollen
 4. jammervollen
liczba mnoga
 1. jammervollen
 2. jammervollen
 3. jammervollen
 4. jammervollen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der jammervollste
 2. des jammervollsten
 3. dem jammervollsten
 4. den jammervollsten
female
 1. die jammervollste
 2. der jammervollste
 3. der jammervollsten
 4. die jammervollsten
neuter
 1. das jammervollste
 2. des jammervollste
 3. dem jammervollsten
 4. das jammervollsten
liczba mnoga
 1. die jammervollsten
 2. der jammervollsten
 3. den jammervollsten
 4. die jammervollsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein jammervollster
 2. eines jammervollsten
 3. einem jammervollstem
 4. einen jammervollsten
female
 1. eine jammervollste
 2. einer jammervollste
 3. einer jammervollster
 4. eine jammervollster
neuter
 1. ein jammervollstes
 2. eines jammervollstes
 3. einem jammervollstem
 4. ein jammervollsten
liczba mnoga
 1. keine jammervollste
 2. keiner jammervollste
 3. keinen jammervollsten
 4. keine jammervollster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. jammervollster
 2. jammervollsten
 3. jammervollsten
 4. jammervollsten
female
 1. jammervollste
 2. jammervollste
 3. jammervollsten
 4. jammervollsten
neuter
 1. jammervollstes
 2. jammervollstes
 3. jammervollsten
 4. jammervollsten
liczba mnoga
 1. jammervollsten
 2. jammervollsten
 3. jammervollsten
 4. jammervollsten