Ogólne informacje

 1. sitzen
 2. sitzend
 3. gesessen
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. sitze
 2. sitzt
 3. sitzt
 4. sitzen
 5. sitzt
 6. sitzen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. saß
 2. saßest
 3. saß
 4. saßen
 5. saßet
 6. saßen
Czas przeszły
 1. habe gesessen
 2. hast gesessen
 3. hat gesessen
 4. haben gesessen
 5. habt gesessen
 6. haben gesessen
Czas zaprzeszły
 1. hatte gesessen
 2. hattest gesessen
 3. hatte gesessen
 4. hatten gesessen
 5. hattet gesessen
 6. hatten gesessen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde sitzen
 2. wirst sitzen
 3. wird sitzen
 4. werden sitzen
 5. werdet sitzen
 6. werden sitzen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde gesessen haben
 2. wirst gesessen haben
 3. wird gesessen haben
 4. werden gesessen haben
 5. werdet gesessen haben
 6. werden gesessen haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. sitze
 2. sitzest
 3. sitze
 4. sitzen
 5. sitzet
 6. sitzen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. säße
 2. säßest
 3. säße
 4. säßen
 5. säßet
 6. säßen
Czas przeszły
 1. habe gesessen
 2. habest gesessen
 3. habe gesessen
 4. haben gesessen
 5. habet gesessen
 6. haben gesessen
Czas zaprzeszły
 1. hätte gesessen
 2. hättest gesessen
 3. hätte gesessen
 4. hätten gesessen
 5. hättet gesessen
 6. hatten gesessen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde sitzen
 2. würdest sitzen
 3. würde sitzen
 4. würden sitzen
 5. würdet sitzen
 6. würden sitzen
Czas przeszły
 1. werde gesessen haben
 2. wirst gesessen haben
 3. wird gesessen haben
 4. werden gesessen haben
 5. werdet gesessen haben
 6. werden gesessen haben

Tryb rozkazujący

 1. sitze
 2. -
 3. sitzt
 4. -