Ogólne informacje

 1. idyllisch

Stopniowanie przymiotnika

 1. idyllisch
 2. idyllischer
 3. idyllischsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der idyllische
 2. des idyllischen
 3. dem idyllischen
 4. den idyllischen
female
 1. die idyllische
 2. der idyllische
 3. der idyllischen
 4. die idyllischen
neuter
 1. das idyllische
 2. des idyllische
 3. dem idyllischen
 4. das idyllischen
liczba mnoga
 1. die idyllischen
 2. der idyllischen
 3. den idyllischen
 4. die idyllischen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein idyllischer
 2. eines idyllischen
 3. einem idyllischem
 4. einen idyllischen
female
 1. eine idyllische
 2. einer idyllische
 3. einer idyllischer
 4. eine idyllischer
neuter
 1. ein idyllisches
 2. eines idyllisches
 3. einem idyllischem
 4. ein idyllischen
liczba mnoga
 1. - idyllische
 2. - idyllische
 3. - idyllischen
 4. - idyllischer

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. idyllischer
 2. idyllischen
 3. idyllischen
 4. idyllischen
female
 1. idyllische
 2. idyllische
 3. idyllischen
 4. idyllischen
neuter
 1. idyllisches
 2. idyllisches
 3. idyllischen
 4. idyllischen
liczba mnoga
 1. idyllischen
 2. idyllischen
 3. idyllischen
 4. idyllischen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der idyllische
 2. des idyllischen
 3. dem idyllischen
 4. den idyllischen
female
 1. die idyllische
 2. der idyllische
 3. der idyllischen
 4. die idyllischen
neuter
 1. das idyllische
 2. des idyllische
 3. dem idyllischen
 4. das idyllischen
liczba mnoga
 1. die idyllischen
 2. der idyllischen
 3. den idyllischen
 4. die idyllischen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein idyllischer
 2. eines idyllischen
 3. einem idyllischem
 4. einen idyllischen
female
 1. eine idyllische
 2. einer idyllische
 3. einer idyllischer
 4. eine idyllischer
neuter
 1. ein idyllisches
 2. eines idyllisches
 3. einem idyllischem
 4. ein idyllischen
liczba mnoga
 1. keine idyllische
 2. keiner idyllische
 3. keinen idyllischen
 4. keine idyllischer

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. idyllischer
 2. idyllischen
 3. idyllischen
 4. idyllischen
female
 1. idyllische
 2. idyllische
 3. idyllischen
 4. idyllischen
neuter
 1. idyllisches
 2. idyllisches
 3. idyllischen
 4. idyllischen
liczba mnoga
 1. idyllischen
 2. idyllischen
 3. idyllischen
 4. idyllischen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der idyllischste
 2. des idyllischsten
 3. dem idyllischsten
 4. den idyllischsten
female
 1. die idyllischste
 2. der idyllischste
 3. der idyllischsten
 4. die idyllischsten
neuter
 1. das idyllischste
 2. des idyllischste
 3. dem idyllischsten
 4. das idyllischsten
liczba mnoga
 1. die idyllischsten
 2. der idyllischsten
 3. den idyllischsten
 4. die idyllischsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein idyllischster
 2. eines idyllischsten
 3. einem idyllischstem
 4. einen idyllischsten
female
 1. eine idyllischste
 2. einer idyllischste
 3. einer idyllischster
 4. eine idyllischster
neuter
 1. ein idyllischstes
 2. eines idyllischstes
 3. einem idyllischstem
 4. ein idyllischsten
liczba mnoga
 1. keine idyllischste
 2. keiner idyllischste
 3. keinen idyllischsten
 4. keine idyllischster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. idyllischster
 2. idyllischsten
 3. idyllischsten
 4. idyllischsten
female
 1. idyllischste
 2. idyllischste
 3. idyllischsten
 4. idyllischsten
neuter
 1. idyllischstes
 2. idyllischstes
 3. idyllischsten
 4. idyllischsten
liczba mnoga
 1. idyllischsten
 2. idyllischsten
 3. idyllischsten
 4. idyllischsten