Ogólne informacje

 1. ländlich

Stopniowanie przymiotnika

 1. ländlich
 2. ländlicher
 3. ländlichsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der ländliche
 2. des ländlichen
 3. dem ländlichen
 4. den ländlichen
female
 1. die ländliche
 2. der ländliche
 3. der ländlichen
 4. die ländlichen
neuter
 1. das ländliche
 2. des ländliche
 3. dem ländlichen
 4. das ländlichen
liczba mnoga
 1. die ländlichen
 2. der ländlichen
 3. den ländlichen
 4. die ländlichen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein ländlicher
 2. eines ländlichen
 3. einem ländlichem
 4. einen ländlichen
female
 1. eine ländliche
 2. einer ländliche
 3. einer ländlicher
 4. eine ländlicher
neuter
 1. ein ländliches
 2. eines ländliches
 3. einem ländlichem
 4. ein ländlichen
liczba mnoga
 1. - ländliche
 2. - ländliche
 3. - ländlichen
 4. - ländlicher

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. ländlicher
 2. ländlichen
 3. ländlichen
 4. ländlichen
female
 1. ländliche
 2. ländliche
 3. ländlichen
 4. ländlichen
neuter
 1. ländliches
 2. ländliches
 3. ländlichen
 4. ländlichen
liczba mnoga
 1. ländlichen
 2. ländlichen
 3. ländlichen
 4. ländlichen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der ländliche
 2. des ländlichen
 3. dem ländlichen
 4. den ländlichen
female
 1. die ländliche
 2. der ländliche
 3. der ländlichen
 4. die ländlichen
neuter
 1. das ländliche
 2. des ländliche
 3. dem ländlichen
 4. das ländlichen
liczba mnoga
 1. die ländlichen
 2. der ländlichen
 3. den ländlichen
 4. die ländlichen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein ländlicher
 2. eines ländlichen
 3. einem ländlichem
 4. einen ländlichen
female
 1. eine ländliche
 2. einer ländliche
 3. einer ländlicher
 4. eine ländlicher
neuter
 1. ein ländliches
 2. eines ländliches
 3. einem ländlichem
 4. ein ländlichen
liczba mnoga
 1. keine ländliche
 2. keiner ländliche
 3. keinen ländlichen
 4. keine ländlicher

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. ländlicher
 2. ländlichen
 3. ländlichen
 4. ländlichen
female
 1. ländliche
 2. ländliche
 3. ländlichen
 4. ländlichen
neuter
 1. ländliches
 2. ländliches
 3. ländlichen
 4. ländlichen
liczba mnoga
 1. ländlichen
 2. ländlichen
 3. ländlichen
 4. ländlichen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der ländlichste
 2. des ländlichsten
 3. dem ländlichsten
 4. den ländlichsten
female
 1. die ländlichste
 2. der ländlichste
 3. der ländlichsten
 4. die ländlichsten
neuter
 1. das ländlichste
 2. des ländlichste
 3. dem ländlichsten
 4. das ländlichsten
liczba mnoga
 1. die ländlichsten
 2. der ländlichsten
 3. den ländlichsten
 4. die ländlichsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein ländlichster
 2. eines ländlichsten
 3. einem ländlichstem
 4. einen ländlichsten
female
 1. eine ländlichste
 2. einer ländlichste
 3. einer ländlichster
 4. eine ländlichster
neuter
 1. ein ländlichstes
 2. eines ländlichstes
 3. einem ländlichstem
 4. ein ländlichsten
liczba mnoga
 1. keine ländlichste
 2. keiner ländlichste
 3. keinen ländlichsten
 4. keine ländlichster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. ländlichster
 2. ländlichsten
 3. ländlichsten
 4. ländlichsten
female
 1. ländlichste
 2. ländlichste
 3. ländlichsten
 4. ländlichsten
neuter
 1. ländlichstes
 2. ländlichstes
 3. ländlichsten
 4. ländlichsten
liczba mnoga
 1. ländlichsten
 2. ländlichsten
 3. ländlichsten
 4. ländlichsten