Ogólne informacje

  1. Sammelbüchse

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. die Sammelbüchse
  2. der Sammelbüchse
  3. der Sammelbüchse
  4. die Sammelbüchse
liczba mnoga
  1. die Sammelbüchsen
  2. der Sammelbüchsen
  3. den Sammelbüchsen
  4. die Sammelbüchsen