Ogólne informacje

  1. Beschwerde

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. die Beschwerde
  2. der Beschwerde
  3. der Beschwerde
  4. die Beschwerde
liczba mnoga
  1. die Beschwerden
  2. der Beschwerden
  3. den Beschwerden
  4. die Beschwerden