Ogólne informacje

 1. friedlich

Stopniowanie przymiotnika

 1. friedlich
 2. friedlicher
 3. friedlichsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der friedliche
 2. des friedlichen
 3. dem friedlichen
 4. den friedlichen
female
 1. die friedliche
 2. der friedliche
 3. der friedlichen
 4. die friedlichen
neuter
 1. das friedliche
 2. des friedliche
 3. dem friedlichen
 4. das friedlichen
liczba mnoga
 1. die friedlichen
 2. der friedlichen
 3. den friedlichen
 4. die friedlichen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein friedlicher
 2. eines friedlichen
 3. einem friedlichem
 4. einen friedlichen
female
 1. eine friedliche
 2. einer friedliche
 3. einer friedlicher
 4. eine friedlicher
neuter
 1. ein friedliches
 2. eines friedliches
 3. einem friedlichem
 4. ein friedlichen
liczba mnoga
 1. - friedliche
 2. - friedliche
 3. - friedlichen
 4. - friedlicher

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. friedlicher
 2. friedlichen
 3. friedlichen
 4. friedlichen
female
 1. friedliche
 2. friedliche
 3. friedlichen
 4. friedlichen
neuter
 1. friedliches
 2. friedliches
 3. friedlichen
 4. friedlichen
liczba mnoga
 1. friedlichen
 2. friedlichen
 3. friedlichen
 4. friedlichen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der friedliche
 2. des friedlichen
 3. dem friedlichen
 4. den friedlichen
female
 1. die friedliche
 2. der friedliche
 3. der friedlichen
 4. die friedlichen
neuter
 1. das friedliche
 2. des friedliche
 3. dem friedlichen
 4. das friedlichen
liczba mnoga
 1. die friedlichen
 2. der friedlichen
 3. den friedlichen
 4. die friedlichen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein friedlicher
 2. eines friedlichen
 3. einem friedlichem
 4. einen friedlichen
female
 1. eine friedliche
 2. einer friedliche
 3. einer friedlicher
 4. eine friedlicher
neuter
 1. ein friedliches
 2. eines friedliches
 3. einem friedlichem
 4. ein friedlichen
liczba mnoga
 1. keine friedliche
 2. keiner friedliche
 3. keinen friedlichen
 4. keine friedlicher

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. friedlicher
 2. friedlichen
 3. friedlichen
 4. friedlichen
female
 1. friedliche
 2. friedliche
 3. friedlichen
 4. friedlichen
neuter
 1. friedliches
 2. friedliches
 3. friedlichen
 4. friedlichen
liczba mnoga
 1. friedlichen
 2. friedlichen
 3. friedlichen
 4. friedlichen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der friedlichste
 2. des friedlichsten
 3. dem friedlichsten
 4. den friedlichsten
female
 1. die friedlichste
 2. der friedlichste
 3. der friedlichsten
 4. die friedlichsten
neuter
 1. das friedlichste
 2. des friedlichste
 3. dem friedlichsten
 4. das friedlichsten
liczba mnoga
 1. die friedlichsten
 2. der friedlichsten
 3. den friedlichsten
 4. die friedlichsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein friedlichster
 2. eines friedlichsten
 3. einem friedlichstem
 4. einen friedlichsten
female
 1. eine friedlichste
 2. einer friedlichste
 3. einer friedlichster
 4. eine friedlichster
neuter
 1. ein friedlichstes
 2. eines friedlichstes
 3. einem friedlichstem
 4. ein friedlichsten
liczba mnoga
 1. keine friedlichste
 2. keiner friedlichste
 3. keinen friedlichsten
 4. keine friedlichster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. friedlichster
 2. friedlichsten
 3. friedlichsten
 4. friedlichsten
female
 1. friedlichste
 2. friedlichste
 3. friedlichsten
 4. friedlichsten
neuter
 1. friedlichstes
 2. friedlichstes
 3. friedlichsten
 4. friedlichsten
liczba mnoga
 1. friedlichsten
 2. friedlichsten
 3. friedlichsten
 4. friedlichsten