Ogólne informacje

 1. statistisch

Stopniowanie przymiotnika

 1. statistisch
 2. statistischer
 3. statistischsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der statistische
 2. des statistischen
 3. dem statistischen
 4. den statistischen
female
 1. die statistische
 2. der statistische
 3. der statistischen
 4. die statistischen
neuter
 1. das statistische
 2. des statistische
 3. dem statistischen
 4. das statistischen
liczba mnoga
 1. die statistischen
 2. der statistischen
 3. den statistischen
 4. die statistischen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein statistischer
 2. eines statistischen
 3. einem statistischem
 4. einen statistischen
female
 1. eine statistische
 2. einer statistische
 3. einer statistischer
 4. eine statistischer
neuter
 1. ein statistisches
 2. eines statistisches
 3. einem statistischem
 4. ein statistischen
liczba mnoga
 1. - statistische
 2. - statistische
 3. - statistischen
 4. - statistischer

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. statistischer
 2. statistischen
 3. statistischen
 4. statistischen
female
 1. statistische
 2. statistische
 3. statistischen
 4. statistischen
neuter
 1. statistisches
 2. statistisches
 3. statistischen
 4. statistischen
liczba mnoga
 1. statistischen
 2. statistischen
 3. statistischen
 4. statistischen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der statistische
 2. des statistischen
 3. dem statistischen
 4. den statistischen
female
 1. die statistische
 2. der statistische
 3. der statistischen
 4. die statistischen
neuter
 1. das statistische
 2. des statistische
 3. dem statistischen
 4. das statistischen
liczba mnoga
 1. die statistischen
 2. der statistischen
 3. den statistischen
 4. die statistischen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein statistischer
 2. eines statistischen
 3. einem statistischem
 4. einen statistischen
female
 1. eine statistische
 2. einer statistische
 3. einer statistischer
 4. eine statistischer
neuter
 1. ein statistisches
 2. eines statistisches
 3. einem statistischem
 4. ein statistischen
liczba mnoga
 1. keine statistische
 2. keiner statistische
 3. keinen statistischen
 4. keine statistischer

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. statistischer
 2. statistischen
 3. statistischen
 4. statistischen
female
 1. statistische
 2. statistische
 3. statistischen
 4. statistischen
neuter
 1. statistisches
 2. statistisches
 3. statistischen
 4. statistischen
liczba mnoga
 1. statistischen
 2. statistischen
 3. statistischen
 4. statistischen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der statistischste
 2. des statistischsten
 3. dem statistischsten
 4. den statistischsten
female
 1. die statistischste
 2. der statistischste
 3. der statistischsten
 4. die statistischsten
neuter
 1. das statistischste
 2. des statistischste
 3. dem statistischsten
 4. das statistischsten
liczba mnoga
 1. die statistischsten
 2. der statistischsten
 3. den statistischsten
 4. die statistischsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein statistischster
 2. eines statistischsten
 3. einem statistischstem
 4. einen statistischsten
female
 1. eine statistischste
 2. einer statistischste
 3. einer statistischster
 4. eine statistischster
neuter
 1. ein statistischstes
 2. eines statistischstes
 3. einem statistischstem
 4. ein statistischsten
liczba mnoga
 1. keine statistischste
 2. keiner statistischste
 3. keinen statistischsten
 4. keine statistischster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. statistischster
 2. statistischsten
 3. statistischsten
 4. statistischsten
female
 1. statistischste
 2. statistischste
 3. statistischsten
 4. statistischsten
neuter
 1. statistischstes
 2. statistischstes
 3. statistischsten
 4. statistischsten
liczba mnoga
 1. statistischsten
 2. statistischsten
 3. statistischsten
 4. statistischsten