Ogólne informacje

  1. Tablett

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. das Tablett
  2. des Tabletts
  3. dem Tablett
  4. das Tablett
liczba mnoga
  1. die Tabletts
  2. der Tabletts
  3. den Tabletts
  4. die Tabletts