Ogólne informacje

 1. teilweise

Stopniowanie przymiotnika

 1. teilweise
 2. teilweiser
 3. teilweisesten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der teilweise
 2. des teilweisen
 3. dem teilweisen
 4. den teilweisen
female
 1. die teilweise
 2. der teilweise
 3. der teilweisen
 4. die teilweisen
neuter
 1. das teilweise
 2. des teilweise
 3. dem teilweisen
 4. das teilweisen
liczba mnoga
 1. die teilweisen
 2. der teilweisen
 3. den teilweisen
 4. die teilweisen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein teilweiser
 2. eines teilweisen
 3. einem teilweisem
 4. einen teilweisen
female
 1. eine teilweise
 2. einer teilweise
 3. einer teilweiser
 4. eine teilweiser
neuter
 1. ein teilweises
 2. eines teilweises
 3. einem teilweisem
 4. ein teilweisen
liczba mnoga
 1. - teilweise
 2. - teilweise
 3. - teilweisen
 4. - teilweiser

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. teilweiser
 2. teilweisen
 3. teilweisen
 4. teilweisen
female
 1. teilweise
 2. teilweise
 3. teilweisen
 4. teilweisen
neuter
 1. teilweises
 2. teilweises
 3. teilweisen
 4. teilweisen
liczba mnoga
 1. teilweisen
 2. teilweisen
 3. teilweisen
 4. teilweisen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der teilweise
 2. des teilweisen
 3. dem teilweisen
 4. den teilweisen
female
 1. die teilweise
 2. der teilweise
 3. der teilweisen
 4. die teilweisen
neuter
 1. das teilweise
 2. des teilweise
 3. dem teilweisen
 4. das teilweisen
liczba mnoga
 1. die teilweisen
 2. der teilweisen
 3. den teilweisen
 4. die teilweisen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein teilweiser
 2. eines teilweisen
 3. einem teilweisem
 4. einen teilweisen
female
 1. eine teilweise
 2. einer teilweise
 3. einer teilweiser
 4. eine teilweiser
neuter
 1. ein teilweises
 2. eines teilweises
 3. einem teilweisem
 4. ein teilweisen
liczba mnoga
 1. keine teilweise
 2. keiner teilweise
 3. keinen teilweisen
 4. keine teilweiser

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. teilweiser
 2. teilweisen
 3. teilweisen
 4. teilweisen
female
 1. teilweise
 2. teilweise
 3. teilweisen
 4. teilweisen
neuter
 1. teilweises
 2. teilweises
 3. teilweisen
 4. teilweisen
liczba mnoga
 1. teilweisen
 2. teilweisen
 3. teilweisen
 4. teilweisen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der teilweiseste
 2. des teilweisesten
 3. dem teilweisesten
 4. den teilweisesten
female
 1. die teilweiseste
 2. der teilweiseste
 3. der teilweisesten
 4. die teilweisesten
neuter
 1. das teilweiseste
 2. des teilweiseste
 3. dem teilweisesten
 4. das teilweisesten
liczba mnoga
 1. die teilweisesten
 2. der teilweisesten
 3. den teilweisesten
 4. die teilweisesten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein teilweisester
 2. eines teilweisesten
 3. einem teilweisestem
 4. einen teilweisesten
female
 1. eine teilweiseste
 2. einer teilweiseste
 3. einer teilweisester
 4. eine teilweisester
neuter
 1. ein teilweisestes
 2. eines teilweisestes
 3. einem teilweisestem
 4. ein teilweisesten
liczba mnoga
 1. keine teilweiseste
 2. keiner teilweiseste
 3. keinen teilweisesten
 4. keine teilweisester

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. teilweisester
 2. teilweisesten
 3. teilweisesten
 4. teilweisesten
female
 1. teilweiseste
 2. teilweiseste
 3. teilweisesten
 4. teilweisesten
neuter
 1. teilweisestes
 2. teilweisestes
 3. teilweisesten
 4. teilweisesten
liczba mnoga
 1. teilweisesten
 2. teilweisesten
 3. teilweisesten
 4. teilweisesten