Wyniki wyszukiwania Polsko-Niemiecki

  • totalny (przymiotnik, Polski)
    • total total  (przymiotnik, Niemiecki)