Ogólne informacje

 1. lahmlegen
 2. lahmlegend
 3. lahmgelegt
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. lege lahm
 2. legst lahm
 3. legt lahm
 4. legen lahm
 5. legt lahm
 6. legen lahm
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. legte lahm
 2. legtest lahm
 3. legte lahm
 4. legten lahm
 5. legtet lahm
 6. legten lahm
Czas przeszły
 1. habe lahmgelegt
 2. hast lahmgelegt
 3. hat lahmgelegt
 4. haben lahmgelegt
 5. habt lahmgelegt
 6. haben lahmgelegt
Czas zaprzeszły
 1. hatte lahmgelegt
 2. hattest lahmgelegt
 3. hatte lahmgelegt
 4. hatten lahmgelegt
 5. hattet lahmgelegt
 6. hatten lahmgelegt
Czas przyszły Futur 1
 1. werde lahmlegen
 2. wirst lahmlegen
 3. wird lahmlegen
 4. werden lahmlegen
 5. werdet lahmlegen
 6. werden lahmlegen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde lahmgelegt haben
 2. wirst lahmgelegt haben
 3. wird lahmgelegt haben
 4. werden lahmgelegt haben
 5. werdet lahmgelegt haben
 6. werden lahmgelegt haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. lege lahm
 2. legest lahm
 3. lege lahm
 4. legen lahm
 5. leget lahm
 6. legen lahm
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. legte lahm
 2. legtest lahm
 3. legte lahm
 4. legten lahm
 5. legtet lahm
 6. legten lahm
Czas przeszły
 1. habe lahmgelegt
 2. habest lahmgelegt
 3. habe lahmgelegt
 4. haben lahmgelegt
 5. habet lahmgelegt
 6. haben lahmgelegt
Czas zaprzeszły
 1. hätte lahmgelegt
 2. hättest lahmgelegt
 3. hätte lahmgelegt
 4. hätten lahmgelegt
 5. hättet lahmgelegt
 6. hatten lahmgelegt
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde lahmlegen
 2. würdest lahmlegen
 3. würde lahmlegen
 4. würden lahmlegen
 5. würdet lahmlegen
 6. würden lahmlegen
Czas przeszły
 1. werde lahmgelegt haben
 2. wirst lahmgelegt haben
 3. wird lahmgelegt haben
 4. werden lahmgelegt haben
 5. werdet lahmgelegt haben
 6. werden lahmgelegt haben

Tryb rozkazujący

 1. lege lahm
 2. -
 3. -
 4. -