Ogólne informacje

 1. stillegen
 2. stillegend
 3. stilgelegt
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. lege stil
 2. legst stil
 3. legt stil
 4. legen stil
 5. legt stil
 6. legen stil
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. legte stil
 2. legtest stil
 3. legte stil
 4. legten stil
 5. legtet stil
 6. legten stil
Czas przeszły
 1. habe stilgelegt
 2. hast stilgelegt
 3. hat stilgelegt
 4. haben stilgelegt
 5. habt stilgelegt
 6. haben stilgelegt
Czas zaprzeszły
 1. hatte stilgelegt
 2. hattest stilgelegt
 3. hatte stilgelegt
 4. hatten stilgelegt
 5. hattet stilgelegt
 6. hatten stilgelegt
Czas przyszły Futur 1
 1. werde stillegen
 2. wirst stillegen
 3. wird stillegen
 4. werden stillegen
 5. werdet stillegen
 6. werden stillegen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde stilgelegt haben
 2. wirst stilgelegt haben
 3. wird stilgelegt haben
 4. werden stilgelegt haben
 5. werdet stilgelegt haben
 6. werden stilgelegt haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. lege stil
 2. legest stil
 3. lege stil
 4. legen stil
 5. leget stil
 6. legen stil
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. legte stil
 2. legtest stil
 3. legte stil
 4. legten stil
 5. legtet stil
 6. legten stil
Czas przeszły
 1. habe stilgelegt
 2. habest stilgelegt
 3. habe stilgelegt
 4. haben stilgelegt
 5. habet stilgelegt
 6. haben stilgelegt
Czas zaprzeszły
 1. hätte stilgelegt
 2. hättest stilgelegt
 3. hätte stilgelegt
 4. hätten stilgelegt
 5. hättet stilgelegt
 6. hatten stilgelegt
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde stillegen
 2. würdest stillegen
 3. würde stillegen
 4. würden stillegen
 5. würdet stillegen
 6. würden stillegen
Czas przeszły
 1. werde stilgelegt haben
 2. wirst stilgelegt haben
 3. wird stilgelegt haben
 4. werden stilgelegt haben
 5. werdet stilgelegt haben
 6. werden stilgelegt haben

Tryb rozkazujący

 1. lege stil
 2. -
 3. legt stil
 4. -