Ogólne informacje

 1. auflassen
 2. auflassend
 3. aufgelassen
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. lasse auf
 2. läßt auf
 3. läßt auf
 4. lassen auf
 5. laßt auf
 6. lassen auf
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. ließ auf
 2. ließest auf
 3. ließ auf
 4. ließen auf
 5. ließt auf
 6. ließen
Czas przeszły
 1. habe aufgelassen
 2. hast aufgelassen
 3. hat aufgelassen
 4. haben aufgelassen
 5. habt aufgelassen
 6. haben aufgelassen
Czas zaprzeszły
 1. hatte aufgelassen
 2. hattest aufgelassen
 3. hatte aufgelassen
 4. hatten aufgelassen
 5. hattet aufgelassen
 6. hatten aufgelassen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde auflassen
 2. wirst auflassen
 3. wird auflassen
 4. werden auflassen
 5. werdet auflassen
 6. werden auflassen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde aufgelassen haben
 2. wirst aufgelassen haben
 3. wird aufgelassen haben
 4. werden aufgelassen haben
 5. werdet aufgelassen haben
 6. werden aufgelassen haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. lasse auf
 2. lassest auf
 3. lasse auf
 4. lassen auf
 5. lasset auf
 6. lassen auf
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. ließe auf
 2. ließest auf
 3. ließe auf
 4. ließen auf
 5. ließet auf
 6. ließen auf
Czas przeszły
 1. habe aufgelassen
 2. habest aufgelassen
 3. habe aufgelassen
 4. haben aufgelassen
 5. habet aufgelassen
 6. haben aufgelassen
Czas zaprzeszły
 1. hätte aufgelassen
 2. hättest aufgelassen
 3. hätte aufgelassen
 4. hätten aufgelassen
 5. hättet aufgelassen
 6. hatten aufgelassen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde auflassen
 2. würdest auflassen
 3. würde auflassen
 4. würden auflassen
 5. würdet auflassen
 6. würden auflassen
Czas przeszły
 1. werde aufgelassen haben
 2. wirst aufgelassen haben
 3. wird aufgelassen haben
 4. werden aufgelassen haben
 5. werdet aufgelassen haben
 6. werden aufgelassen haben

Tryb rozkazujący

 1. lasse auf
 2. -
 3. -
 4. -