Ogólne informacje

 1. beharrlich

Stopniowanie przymiotnika

 1. beharrlich
 2. beharrlicher
 3. beharrlichsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der beharrliche
 2. des beharrlichen
 3. dem beharrlichen
 4. den beharrlichen
female
 1. die beharrliche
 2. der beharrliche
 3. der beharrlichen
 4. die beharrlichen
neuter
 1. das beharrliche
 2. des beharrliche
 3. dem beharrlichen
 4. das beharrlichen
liczba mnoga
 1. die beharrlichen
 2. der beharrlichen
 3. den beharrlichen
 4. die beharrlichen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein beharrlicher
 2. eines beharrlichen
 3. einem beharrlichem
 4. einen beharrlichen
female
 1. eine beharrliche
 2. einer beharrliche
 3. einer beharrlicher
 4. eine beharrlicher
neuter
 1. ein beharrliches
 2. eines beharrliches
 3. einem beharrlichem
 4. ein beharrlichen
liczba mnoga
 1. - beharrliche
 2. - beharrliche
 3. - beharrlichen
 4. - beharrlicher

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. beharrlicher
 2. beharrlichen
 3. beharrlichen
 4. beharrlichen
female
 1. beharrliche
 2. beharrliche
 3. beharrlichen
 4. beharrlichen
neuter
 1. beharrliches
 2. beharrliches
 3. beharrlichen
 4. beharrlichen
liczba mnoga
 1. beharrlichen
 2. beharrlichen
 3. beharrlichen
 4. beharrlichen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der beharrliche
 2. des beharrlichen
 3. dem beharrlichen
 4. den beharrlichen
female
 1. die beharrliche
 2. der beharrliche
 3. der beharrlichen
 4. die beharrlichen
neuter
 1. das beharrliche
 2. des beharrliche
 3. dem beharrlichen
 4. das beharrlichen
liczba mnoga
 1. die beharrlichen
 2. der beharrlichen
 3. den beharrlichen
 4. die beharrlichen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein beharrlicher
 2. eines beharrlichen
 3. einem beharrlichem
 4. einen beharrlichen
female
 1. eine beharrliche
 2. einer beharrliche
 3. einer beharrlicher
 4. eine beharrlicher
neuter
 1. ein beharrliches
 2. eines beharrliches
 3. einem beharrlichem
 4. ein beharrlichen
liczba mnoga
 1. keine beharrliche
 2. keiner beharrliche
 3. keinen beharrlichen
 4. keine beharrlicher

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. beharrlicher
 2. beharrlichen
 3. beharrlichen
 4. beharrlichen
female
 1. beharrliche
 2. beharrliche
 3. beharrlichen
 4. beharrlichen
neuter
 1. beharrliches
 2. beharrliches
 3. beharrlichen
 4. beharrlichen
liczba mnoga
 1. beharrlichen
 2. beharrlichen
 3. beharrlichen
 4. beharrlichen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der beharrlichste
 2. des beharrlichsten
 3. dem beharrlichsten
 4. den beharrlichsten
female
 1. die beharrlichste
 2. der beharrlichste
 3. der beharrlichsten
 4. die beharrlichsten
neuter
 1. das beharrlichste
 2. des beharrlichste
 3. dem beharrlichsten
 4. das beharrlichsten
liczba mnoga
 1. die beharrlichsten
 2. der beharrlichsten
 3. den beharrlichsten
 4. die beharrlichsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein beharrlichster
 2. eines beharrlichsten
 3. einem beharrlichstem
 4. einen beharrlichsten
female
 1. eine beharrlichste
 2. einer beharrlichste
 3. einer beharrlichster
 4. eine beharrlichster
neuter
 1. ein beharrlichstes
 2. eines beharrlichstes
 3. einem beharrlichstem
 4. ein beharrlichsten
liczba mnoga
 1. keine beharrlichste
 2. keiner beharrlichste
 3. keinen beharrlichsten
 4. keine beharrlichster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. beharrlichster
 2. beharrlichsten
 3. beharrlichsten
 4. beharrlichsten
female
 1. beharrlichste
 2. beharrlichste
 3. beharrlichsten
 4. beharrlichsten
neuter
 1. beharrlichstes
 2. beharrlichstes
 3. beharrlichsten
 4. beharrlichsten
liczba mnoga
 1. beharrlichsten
 2. beharrlichsten
 3. beharrlichsten
 4. beharrlichsten