Ogólne informacje

 1. eigensinnig

Stopniowanie przymiotnika

 1. eigensinnig
 2. eigensinniger
 3. eigensinnigsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der eigensinnige
 2. des eigensinnigen
 3. dem eigensinnigen
 4. den eigensinnigen
female
 1. die eigensinnige
 2. der eigensinnige
 3. der eigensinnigen
 4. die eigensinnigen
neuter
 1. das eigensinnige
 2. des eigensinnige
 3. dem eigensinnigen
 4. das eigensinnigen
liczba mnoga
 1. die eigensinnigen
 2. der eigensinnigen
 3. den eigensinnigen
 4. die eigensinnigen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein eigensinniger
 2. eines eigensinnigen
 3. einem eigensinnigem
 4. einen eigensinnigen
female
 1. eine eigensinnige
 2. einer eigensinnige
 3. einer eigensinniger
 4. eine eigensinniger
neuter
 1. ein eigensinniges
 2. eines eigensinniges
 3. einem eigensinnigem
 4. ein eigensinnigen
liczba mnoga
 1. - eigensinnige
 2. - eigensinnige
 3. - eigensinnigen
 4. - eigensinniger

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. eigensinniger
 2. eigensinnigen
 3. eigensinnigen
 4. eigensinnigen
female
 1. eigensinnige
 2. eigensinnige
 3. eigensinnigen
 4. eigensinnigen
neuter
 1. eigensinniges
 2. eigensinniges
 3. eigensinnigen
 4. eigensinnigen
liczba mnoga
 1. eigensinnigen
 2. eigensinnigen
 3. eigensinnigen
 4. eigensinnigen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der eigensinnige
 2. des eigensinnigen
 3. dem eigensinnigen
 4. den eigensinnigen
female
 1. die eigensinnige
 2. der eigensinnige
 3. der eigensinnigen
 4. die eigensinnigen
neuter
 1. das eigensinnige
 2. des eigensinnige
 3. dem eigensinnigen
 4. das eigensinnigen
liczba mnoga
 1. die eigensinnigen
 2. der eigensinnigen
 3. den eigensinnigen
 4. die eigensinnigen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein eigensinniger
 2. eines eigensinnigen
 3. einem eigensinnigem
 4. einen eigensinnigen
female
 1. eine eigensinnige
 2. einer eigensinnige
 3. einer eigensinniger
 4. eine eigensinniger
neuter
 1. ein eigensinniges
 2. eines eigensinniges
 3. einem eigensinnigem
 4. ein eigensinnigen
liczba mnoga
 1. keine eigensinnige
 2. keiner eigensinnige
 3. keinen eigensinnigen
 4. keine eigensinniger

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. eigensinniger
 2. eigensinnigen
 3. eigensinnigen
 4. eigensinnigen
female
 1. eigensinnige
 2. eigensinnige
 3. eigensinnigen
 4. eigensinnigen
neuter
 1. eigensinniges
 2. eigensinniges
 3. eigensinnigen
 4. eigensinnigen
liczba mnoga
 1. eigensinnigen
 2. eigensinnigen
 3. eigensinnigen
 4. eigensinnigen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der eigensinnigste
 2. des eigensinnigsten
 3. dem eigensinnigsten
 4. den eigensinnigsten
female
 1. die eigensinnigste
 2. der eigensinnigste
 3. der eigensinnigsten
 4. die eigensinnigsten
neuter
 1. das eigensinnigste
 2. des eigensinnigste
 3. dem eigensinnigsten
 4. das eigensinnigsten
liczba mnoga
 1. die eigensinnigsten
 2. der eigensinnigsten
 3. den eigensinnigsten
 4. die eigensinnigsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein eigensinnigster
 2. eines eigensinnigsten
 3. einem eigensinnigstem
 4. einen eigensinnigsten
female
 1. eine eigensinnigste
 2. einer eigensinnigste
 3. einer eigensinnigster
 4. eine eigensinnigster
neuter
 1. ein eigensinnigstes
 2. eines eigensinnigstes
 3. einem eigensinnigstem
 4. ein eigensinnigsten
liczba mnoga
 1. keine eigensinnigste
 2. keiner eigensinnigste
 3. keinen eigensinnigsten
 4. keine eigensinnigster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. eigensinnigster
 2. eigensinnigsten
 3. eigensinnigsten
 4. eigensinnigsten
female
 1. eigensinnigste
 2. eigensinnigste
 3. eigensinnigsten
 4. eigensinnigsten
neuter
 1. eigensinnigstes
 2. eigensinnigstes
 3. eigensinnigsten
 4. eigensinnigsten
liczba mnoga
 1. eigensinnigsten
 2. eigensinnigsten
 3. eigensinnigsten
 4. eigensinnigsten