Ogólne informacje

 1. hartnäckig

Stopniowanie przymiotnika

 1. hartnäckig
 2. hartnäckiger
 3. hartnäckigsten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der hartnäckige
 2. des hartnäckigen
 3. dem hartnäckigen
 4. den hartnäckigen
female
 1. die hartnäckige
 2. der hartnäckige
 3. der hartnäckigen
 4. die hartnäckigen
neuter
 1. das hartnäckige
 2. des hartnäckige
 3. dem hartnäckigen
 4. das hartnäckigen
liczba mnoga
 1. die hartnäckigen
 2. der hartnäckigen
 3. den hartnäckigen
 4. die hartnäckigen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein hartnäckiger
 2. eines hartnäckigen
 3. einem hartnäckigem
 4. einen hartnäckigen
female
 1. eine hartnäckige
 2. einer hartnäckige
 3. einer hartnäckiger
 4. eine hartnäckiger
neuter
 1. ein hartnäckiges
 2. eines hartnäckiges
 3. einem hartnäckigem
 4. ein hartnäckigen
liczba mnoga
 1. - hartnäckige
 2. - hartnäckige
 3. - hartnäckigen
 4. - hartnäckiger

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. hartnäckiger
 2. hartnäckigen
 3. hartnäckigen
 4. hartnäckigen
female
 1. hartnäckige
 2. hartnäckige
 3. hartnäckigen
 4. hartnäckigen
neuter
 1. hartnäckiges
 2. hartnäckiges
 3. hartnäckigen
 4. hartnäckigen
liczba mnoga
 1. hartnäckigen
 2. hartnäckigen
 3. hartnäckigen
 4. hartnäckigen

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der hartnäckige
 2. des hartnäckigen
 3. dem hartnäckigen
 4. den hartnäckigen
female
 1. die hartnäckige
 2. der hartnäckige
 3. der hartnäckigen
 4. die hartnäckigen
neuter
 1. das hartnäckige
 2. des hartnäckige
 3. dem hartnäckigen
 4. das hartnäckigen
liczba mnoga
 1. die hartnäckigen
 2. der hartnäckigen
 3. den hartnäckigen
 4. die hartnäckigen

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein hartnäckiger
 2. eines hartnäckigen
 3. einem hartnäckigem
 4. einen hartnäckigen
female
 1. eine hartnäckige
 2. einer hartnäckige
 3. einer hartnäckiger
 4. eine hartnäckiger
neuter
 1. ein hartnäckiges
 2. eines hartnäckiges
 3. einem hartnäckigem
 4. ein hartnäckigen
liczba mnoga
 1. keine hartnäckige
 2. keiner hartnäckige
 3. keinen hartnäckigen
 4. keine hartnäckiger

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. hartnäckiger
 2. hartnäckigen
 3. hartnäckigen
 4. hartnäckigen
female
 1. hartnäckige
 2. hartnäckige
 3. hartnäckigen
 4. hartnäckigen
neuter
 1. hartnäckiges
 2. hartnäckiges
 3. hartnäckigen
 4. hartnäckigen
liczba mnoga
 1. hartnäckigen
 2. hartnäckigen
 3. hartnäckigen
 4. hartnäckigen

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der hartnäckigste
 2. des hartnäckigsten
 3. dem hartnäckigsten
 4. den hartnäckigsten
female
 1. die hartnäckigste
 2. der hartnäckigste
 3. der hartnäckigsten
 4. die hartnäckigsten
neuter
 1. das hartnäckigste
 2. des hartnäckigste
 3. dem hartnäckigsten
 4. das hartnäckigsten
liczba mnoga
 1. die hartnäckigsten
 2. der hartnäckigsten
 3. den hartnäckigsten
 4. die hartnäckigsten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein hartnäckigster
 2. eines hartnäckigsten
 3. einem hartnäckigstem
 4. einen hartnäckigsten
female
 1. eine hartnäckigste
 2. einer hartnäckigste
 3. einer hartnäckigster
 4. eine hartnäckigster
neuter
 1. ein hartnäckigstes
 2. eines hartnäckigstes
 3. einem hartnäckigstem
 4. ein hartnäckigsten
liczba mnoga
 1. keine hartnäckigste
 2. keiner hartnäckigste
 3. keinen hartnäckigsten
 4. keine hartnäckigster

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. hartnäckigster
 2. hartnäckigsten
 3. hartnäckigsten
 4. hartnäckigsten
female
 1. hartnäckigste
 2. hartnäckigste
 3. hartnäckigsten
 4. hartnäckigsten
neuter
 1. hartnäckigstes
 2. hartnäckigstes
 3. hartnäckigsten
 4. hartnäckigsten
liczba mnoga
 1. hartnäckigsten
 2. hartnäckigsten
 3. hartnäckigsten
 4. hartnäckigsten